USPELI SO PREKINITI NEGATIVNI TREND: Ločeno zbrane frakcije v prvem polletju dosegle 6-odstotno rast

Koper

Marjetica Koper je v drugem delu lanskega leta pričela s širjenjem individualne komunalne infrastrukture. Zaradi sunkovitega dviga cen končnega prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov, je bilo potrebno storiti sistemske korake k zmanjšanju količin le-teh ter višji stopnji ločevanja odpadnih frakcij.

Dodatne rumene 240-litrske zabojnike za ločeno zbiranje mešane embalaže, je do danes brezplačno prejelo več kakor 2200 krajanov. Po predvidevanjih se je v letošnjem letu od januarja do julija stopnja ločeno zbranih frakcij povečala iz 41 odstotkov v letu 2020 na 47 odstotkov.

Ločevanje plastične in kovinske embalaže znatno pripomore k čistejšemu okolju in ohranjanju naravnih virov, saj gre za frakcijo odpadkov, ki se v veliki meri lahko predela in reciklira. V zabojnik za embalažo odlagamo plastenke in pločevinke pijač, konzerve živil, plastenke čistil in pralnih sredstev, prazno embalažo mleka ali sokov (tetrapak), plastične lončke in vrečke ter alu folijo. Reciklirano plastiko lahko kasneje uporabimo za izdelavo novih izdelkov, kot so oblačila, preproge, kanalizacijske cevi, spalne vreče, avtomobilske dele, čopiče in še veliko drugega.

Na Marjetici Koper so v prvih šestih mesecih leta 2021 dosegli zastavljeni cilj, da bi najmanj 6 odstotkov vseh njihovih uporabnikov prešlo na sistem prejemanja e-računov. Na e-račun je do danes preklopilo preko 1650 uporabnikov, ki se je odločilo za učinkovitejše, hitrejše in okolju prijaznejše poslovanje. Elektronski račun Marjetice Koper povsem enakovredno nadomešča račun v papirnati obliki. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujejo vsem, ki ste se že odločili za ta korak, vsem ostalim pa sporočajo, da to lahko storite na spletni strani https://www.marjeticakoper.si/sl/eracun/. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko pošljete na naslov Ulica 15. maja 4, 6000 Koper ali na elektronski naslov ekoracun@marjeticakoper.si.

Deli novico: