Povezovanje z Rusijo priložnost tudi za Univerzo na Primorskem

Pred slabima dvema mesecema je rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič v Moskvi podpisal Pogodbo o sodelovanju med Fakulteto za management Univerze na Primorskem in Ekonomsko fakulteto Državne univerze v Moskvi. S tem se je vzpostavilo strateško sodelovanje med fakultetama. 

Na fotografiji (z leve proti desni): dekan Moskovske šole ekonomije Alexander D. Nekipelov, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, rektor prof. dr. Dragan Marušič in dekan Fakultete za management izr. prof. dr. Matjaž Novak

Korak naprej je bil storjen v Portorožu, kjer je potekala skupna akademija obeh fakultet in oziroma kar univerz, ki so se je udeležili ruski in slovenski predstavniki gospodarstva, pretežno s področja energetike.

Ne le znanost, tudi gospodarstvo

Namen akademije je sicer zajemal tudi sodelovanje na področju izobraževanja, pa tudi uspešnejše gospodarsko povezovanje. Dogodek je podprl minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki je ob tej priložnosti dejal, da s tovrstno povezovanje dobro umešča v moderni pristop soodvisnosti akademskih znanj in zahtevami industrije. "Izkušnje kažejo, da je to pristop, ki je potreben za uspešno komercializacijo znanstvenih dosežkov, ki bo omogočil poglobitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo."

Rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič je poudaril potrebo po povezovanju, tudi v luči dejstva, da je univerza, ki jo vodi, šele tretja po velikosti v Sloveniji. "Že po definiciji moramo biti kot majhna in mlada univerza fleksibilnejši od drugih, pripravljeni na prilagajanje, če želimo preživeti te finančno neizprosne čase, in v iskanju priložnosti izven Slovenije, da se odpremo zunanjemu svetu."

Blagovna menjava v porastu

Rusi, kot kaže, v Sloveniji, še posebno pa Kopru, vidijo predvsem geostrateško pozicijo, tudi za širitev sodelovanja na druga države, kot so Hrvaška, Avstrija in Italija. "Ekonomska fakulteta v Moskvi lahko zaradi svoje strategije, da oblikuje izobraževalne programe v tesnem sodelovanju z Rusko akademijo znanosti, prispeva številne inovativne pristope na področju izobraževanja, še zlasti v segmentu prenosa znanja v gospodarstvo," je povedal dekan ruske fakultete Alexander D. Nekipelov.

Blagovna menjava med Slovenijo in Rusijo se je v zadnjih štirih letih skoraj podvojila. Če je ta leta 2010 znašala dobih 600 milijonov evrov, je lani že presegla milijardo evrov. Slovenci od Rusov uvažamo predvsem mineralna goriva in olja, izvažamo pa največ farmacevtskih proizvodov ter električnih strojev in opreme. 


 

Deli novico:

Serjoža |  28 .11. 2014 ob  10: 22
Cel svet bojkotira sodelovanje z Rusi le rektum ga poglablja.