Občina Komen ponovno lastnica Ferrarijevega vrta

Goriška

Minister za kulturo Uroš Grilc je podpisal pogodbo o neodplačnem prenosu dela kulturnega spomenika državnega pomena Štanjel - vrt ob vili Ferrari. S tem je končano dolgoletno prizadevanje Občine Komen, da ponovno pridobi v svojo posest zadnja leta slabo vzdrževan Ferrarijev vrt ter ga ponovno oživi.

Vzdrževalna dela bo na Ferrarijevem vrtu še naprej opravljala pooblaščena služba, za zahtevnejša dela pa bodo po besedah župana Danijela Božiča pridobili zunanje izvajalce. Strokovno naj bi nad deli v Ferrarijevem vrtu skrbela zaposlena agronominja na komenski občini.

Vrsta vzdrževalnih del bo potrebna tudi pri posameznih objektih znotraj vrta, kot so ribnik, balinišče in stopnišče. "Vse to pa ne bo šlo preko noči, pač pa postopno, potrebno je pripraviti tudi dokumentacijo za ta vzdrževalna dela," je dejal Božič.

Kdaj bo celoten Ferrarijev vrt ponovno tak kot pred leti, je po županovih besedah težko napovedovati, saj predvsem rastline za obnovo potrebujejo več let.

Najpomembnejša parkovna ureditev iz časa med obema vojnama

Kompleks vile z vrtom je nastajal v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom arhitekta Maksa Fabianija in je v Sloveniji najpomembnejša parkovna ureditev iz časa med obema vojnama. Lastnik je bil Enrico Ferrari, svak Maksa Fabianija, ki je odkupil večino stavb v stavbnem nizu nad parkom.

Ferrarijev vrt je grajen v terasah, s čimer posnema ureditev Štanjela in se staplja z okoliško pokrajino. Poleg zelenjavnih in cvetličnih gred, različnih rastlin in dreves, pergole, balinišča, razgledišča in paviljona pa je posebnost parka bazen, ki se je napajal z vodo iz posebej zasnovanega vodovodnega sistema, ki je zbiral meteorno vodo štanjelskega griča.