NOVOST NA PRIMORSKI UNIVERZI: Uvajajo inovativen in izjemno aktualen študijski program

Izola

Nov doktorski študij Preventiva za zdravje je inovativen in izjemno aktualen študijski program, pri katerem bodo obravnavali in razvijali celovite preventivne pristope za glavne javnozdravstvene probleme sodobne družbe pri nas in po svetu.

Študij zajema področja kineziologije, zdravstvene nege, dietetike ter fizioterapije, ta so v znanosti in stroki tesno povezana z veljavnimi trendi na področju preventive za zdravje. Osrednji poudarek programa je na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor.

Po končanem študiju bo doktorant usposobljen za samostojno znanstveno delo, načrtovanje strategij za reševanje sodobnih družbenih problemov s področja, kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoj raziskovalnih metod, poročanje o raziskovalnih dosežkih ter prenos znanj v prakso.

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Preventiva za zdravje se lahko vpiše, kdor je zaključil:

- študijski program 2. stopnje, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike,

- študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drugi enoviti magistrski študijski program, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike,

- univerzitetni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004), katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike ter je kandidat zbral 240 ECTS.

Več o študijskem programu, prijavi in vpisu si preberite tukaj.