KOPRSKO SODIŠČE POTRDILO: Istrabenz gre v prisilno poravnavo

Koper

Potem ko Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) na skupščini novembra lani ni uspela s predlogom za prevzem Istrabenzovega premoženja, je vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave. Tega je okrožno sodišče v Kopru potrdilo danes, je razvidno iz današnje objave na Ajpesu.

Sodišče je za upraviteljico imenovalo Mojco Breznik, upniki pa imajo mesec dni časa za prijavo svojih terjatev, to je najpozneje do 17. februarja.

Iz odgovora upraviteljice sodišču je razvidno, da ima Istrabenz le enega finančnega upnika, to je DUTB. Na dan 30. september 2019 je finančna terjatev znašala 73,2 milijona evrov. Istrabenz je imel konec lanskega septembra tudi za 16.550 evrov obveznosti do navadnih upnikov, ki pa so bile že poravnane, je upraviteljica zapisala v odgovoru sodišču, objavljenem na Ajpesu.

Finančna terjatev do DUTB je zapadla 24. septembra lani in DUTB je tedaj predlagala, da bi Istrabenz insolventnost odpravil tako, da bi nanjo prenesli njegovo premoženje, preostale obveznosti pa bi v celoti odpisala. Nato bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek, vendar pa skupščina Istrabenza 26. novembra predloga ni podprla z zadostno večino.

Med preostalim premoženjem nekoč velikana je polovični delež družbe Adriafin, ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper, ter med drugim delnice družbe KB1909 in blagovne znamke. Vrednoteno je na nekaj manj kot 9,2 milijona evrov. Istrabenz je imel pred časom med drugim prek družbe Istrabenz Turizem v lasti tudi šest hotelov na Obali. Vendar je družbo Istrabenz Turizem DUTB na podlagi sklepa vlade in zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti aprila lani zasegla in delnice prenesla na posebno družbo, ki naj bi bila osnova za državni turistični holding.

Istrabenz je leta 2010 začel uresničevati načrt finančnega prestrukturiranja, ki je bil potrjen v sklopu postopka prisilne poravnave. Z bankami upnicami se je februarja 2013 dogovoril o reprogramu finančnih obveznosti, februarja 2018 pa je šel v postopek preventivnega prestrukturiranja finančnih obveznosti. Ker ni izpolnjeval obveznosti, mu je DUTB zasegla delnice družbe Istrabenz Turizem.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija