KOPER DOBIVA STIČNO TOČKO ZA VSTOP MLADIH V SOCIALNO PODJETNIŠTVO: Kako priti do zaposlitve?

Koper

Koper bo dobil prostor za vstop mladih v socialno podjetništvo. Na Fakulteti na management Univerze na Primorskem (UP FM) v torek, 18. februarja, ob 11. uri, odpirajo SOCIALNEET stično točko. Namenjena bo brezposelnim mladim do 29. leta, ki bodo v času izvajanja projekta lahko neomejeno razvijali svojo idejo, pridobivali nova znanja in se usposabljali za vodenje svojega socialnega podjetja.

UP FM odpira SOCIALNEET zbirno točko v sklopu sodelovanja v mednarodnem projektu SOCIALNEET: From civil society organizations to social entrepreneurship – Combating youth unenmployment and addressing the needs of NEETs, ki se financira iz sredstev EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (EEA ter norveškega finančnega mehanizma za zaposlovanje mladih).

Poglavitni izziv projekta je reintegracija mladih brezposelnih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo na trgu dela. Glavni cilj projekta je vzpostaviti družbeno inovativne in poslovne rešitve ter poiskati zaposlitev za mlade med 18. in 29. letom iz širše obalno-kraške regije, še posebej za tiste, stare med 25. in 29. letom.

Pripadniki NEETs populacije se bodo usposabljali in pridobivali delovne izkušnje v eni ali več gospodarskih oziroma nevladnih organizacijah. S tem se pričakuje dvig njihove zaposljivosti. Z izbrano skupino mladih bodo sodelovali projektni mentorji in strokovnjaki za socialno podjetništvo. Transnacionalna dodana vrednost projekta pa je zagotovljena z zemljepisnim razponom med sedmimi državami ter s sodelovanjem ekspertnih partnerjev z bogatimi izkušnjami s področja socialnega podjetništva.

Fakulteta za management bo v okviru projekta izvajala delavnice in tečaje. V novoustanovljeni SOCIALNEET zbirni točki bodo zbrane vse potrebne informacije o zaposlitvenih priložnostih v vseh sektorjih, predvsem v socialno ekonomskih podjetjih. Rezultati projekta bodo preverjani s pomočjo kontrolnega in evalvacijskega sistema v vseh sodelujočih organizacijah ter z vzpostavitvijo kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov.

Uporabljene metode, orodja in strukture, ki bodo zasnovane med projektom, bodo financirane znotraj evropskih ter nacionalnih programov; tako bo zagotovljena trajnost projektnih rezultatov.

Socialno podjetništvo je ena izmed oblik podjetništva, za katero je značilno da se izoblikuje inovativna podjetniška ideja s primernim poslovnim modelom in ustrezno organizacijsko strukturo podjetja, njeno delovanje pa temelji na načelih neprofitnosti.

Vodja projekta na Fakulteti za management UP, doc. dr. Armand Faganel, o projektu pravi:

''Mladi udeleženci projekta bodo krepili svoje kompetence na trgu dela, seznanjali se bodo s primeri dobre prakse in bodo z individualnim mentoriranjem spodbujani in vodeni pri pisanju inovativnih poslovnih načrtov. Ožje lokalno okolje, pa tudi širša družbena skupnost bo deležna številnih pozitivnih učinkov projekta, ponujene bodo nove podjetniške rešitve, mladim bo omogočena večja socialna vključenost, spodbujan bo razvoj lokalnih skupnosti, storitve inovativnih socialnih podjetij, pa bodo trajnostno prispevale v javno korist.''

Vse informacije o prijavi in možnostih sodelovanja lahko zainteresirani posamezniki (ali organizacije) najdejo na spletni strani Fakultete za management UP (www.fm-kp.si) ali na elektronskem naslovu info@fm-kp.si.