JESENSKE AKTIVNOSTI MARJETICE KOPER: Brezplačen prevzem in odvoz zelenega reza ter novi zabojniki v Bertokih

Koper

Marjetica Koper v mesecu oktobru znova pripravlja akcijo prevzema in odvoza zelenega reza. V Mestni občini Koper in Občini Ankaran bodo na različne lokacije postavili zabojnike, kjer boste lahko občani brezplačno oddali odpadke, ki nastajajo pri manjših vrtnih opravilih. Obrezano vejevje, grmičevje, pokošena trava, živa meja, odpadno listje, rože in zemlja so odpadki, ki sodijo med zeleni rez. Zabojnike bodo praznili redno, glede na njihovo zapolnjenost.

V prvem tednu boste lahko zeleni rez oddali v Krajevnih skupnostih Pobegi-Čežarji, Bertoki in Sv. Anton.

Marjetica Koper bo v prihodnjem tednu pričela tudi z deljenjem rumenih 240-litrskih zabojnikov za ločeno odlaganje embalaže. Nove zabojnike bo prejelo 1520 krajanov oziroma 292 gospodinjstev Krajevne skupnosti Bertoki. Med komunalnimi odpadki, ki nastajajo v naših domovih, je kar 50 odstotkov odpadne embalaže, zato je zelo pomembno, da jih pravilno ločimo od ostalih. V Bertokih je do sedaj velika večina teh pristala v črnih zabojnikih. Novi zabojniki bodo tako omogočali lažje in učinkovitejše ločevanje odpadkov, poleg tega pa tudi manjšo količino mešanih komunalnih odpadkov.

Zabojnik bodo vsa gospodinjstva, ki so vključena v individualni sistem prevzema odpadkov, prejela brezplačno. Poleg zabojnikov bodo krajani prejeli tudi poseben letak, ki opozarja na pravilno odlaganje odpadkov, ki sodijo med mešano komunalno embalažo. Marjetica Koper se vsem krajanom že vnaprej zahvaljuje za vestno ločevanje in aktiven prispevek k ohranjanju čistejšega okolja.