IZOLANI DOBILI DRUGO PODZEMNO ZBIRALNICO ODPADKOV: Načrti za nove so že v teku

Izola

Javno podjetje Komunala Izola d. o. o. je v sodelovanju z Občino Izola danes predalo v uporabo prvo podzemno zbiralnico odpadkov na območju starega mestnega jedra v Izoli, natančneje na Velikem trgu. Sicer gre za drugo podzemno zbiralnico v občini, za vzpostavitev katere so se pridobila sredstva iz projekta Waste design, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020.

Prva podzemna zbiralnica odpadkov v Izoli je bila vzpostavljena konec leta 2021 na Cankarjevem drevoredu v Izoli, druga pa bo namenjena občanom mestnega jedra oziroma uporabnikom stanujočim na Velikem trgu, Alietovi, Spinčičevi, Gramscijevi, Kumarjevi, Krpanovi, Trinkovi in Smaregljivi ulici.

Gre za sklop petih v celoti vkopanih zabojnikov volumna 5 in 3 m3, namenjenih odlaganju ločeno zbranih frakcij. Z vzpostavitvijo podzemne zbiralnice odpadkov bodo izboljšani pogoji zbiranja komunalnih odpadkov na območju Velikega trga, saj bo le-to centralizirano. Prevzem odpadkov bo tako manj moteč za okolico – manj bo hrupa in odvozov.

"Okolje, ki ga moramo ohraniti za naše zanamce je izredno pomembno, in naša odgovornost je, da omogočimo pogoje za to," je občanke in občane nagovoril župan Danilo Markočič ter izrazil izjemno zadovoljstvo ob uspešno izpeljanem projektu.

Z novimi ukrepi do še boljših rezultatov ločenega zbiranja odpadkov

Podzemna zbiralnica bo nadomestila manjše individualne zabojnike na območju Velikega trga, s čimer se bodo sprostile posamezne javne površine, lični videz nadzemnega dela, pa bo še dodatno prispeval k urejenosti mesta. Odlaganje odpadkov v podzemne zbiralnike je zaradi enostavne uporabe bolj prijetno in varno, nizko postavljen nadzemni del zbiralnikov, pa omogoča lažje odlaganje tudi gibalno oviranim osebam in otrokom.

Vodja delovne enota za ekologijo in ravnanje z odpadki Miran Milenkovski je ob odprtju poudaril: "Izolani so na področju ločenega zbiranja odpadkov izredno uspešni, saj je delež ločeno zbranih odpadkov trenutno že na nivoju 62 odstotkov. Z novimi ukrepi, med katere sodijo tudi podzemni ekološki otoki, pa želimo ta rezultat še izboljšati."

Odlaganje odpadkov na podzemni zbiralnici bo zaenkrat še prosto dostopno, naknadno pa bodo zabojniki opremljeni z identifikacijskim sistemom odpiranja s kartico in senzorji za zaznavanje nivoja napolnjenosti. Tehnološka nadgradnja bo tako omogočila še natančnejše načrtovanje odvoza odpadkov iz mestnega središča.

Preko projekta Waste design do izmenjave dobrih praks

Strošek vzpostavitve podzemne zbiralnice je znašal okvirno 86.000 evrov in je primerljiv s stroškom izgradnje ter letnega vzdrževanja petih klasičnih ekoloških otokov, z enako kapaciteto zbiranja odpadkov. Obračun storitve zbiranja odpadkov bo za uporabnike nespremenjen, saj sta nakup in vgradnja financirana iz projekta Waste design, ki je usmerjen v spodbujanje rabe inovativnih zelenih tehnologij za zbiranje komunalnih odpadkov in recikliranja.

V projektu Waste design, katerega vodilni partner je Občina Postojna, sodelujejo štirje projektni partnerji. Komunala Izola bo tako Občini Postojna prenesla prakso pametnih podzemnih ekoloških otokov, prakso Centra uporabnih predmetov (CUP) v sosednjo Italijo, kjer bo partner Isontina Ambiente vzpostavil sorodni center, v sodelovanju s fakulteto za arhitekturo v Benetkah IUAV, pa bo iz recikliranega gradbenega materiala nastala urbana oprema.

Načrti za nove podzemne zbiralnice že v teku

V kratkem bo v sklopu obnove občinskega pristanišča vzpostavljena tretja napredna podzemna zbiralnica odpadkov, in sicer na korenu ribiškega pomola. Še v tem letu pa se bodo pričela dela za umestitev podzemne zbiralnice za odpadke na Levstikovi ulici, ob obrobju kopališča Svetilnik.