DRŽAVNI SVETNIKI UMAKNILI PREDLOGE ZA USTANOVITEV POKRAJIN: Bi jih zadostovalo osem, namesto 16?

Slovenija

Državni svet (DS) je s 30 glasovi za, tremi proti in šestimi vzdržanimi iz zakonodajnega postopka umaknil tri predloge, ki predvidevajo ustanovitev pokrajin. Pobudo za umik je podal predsednik DS Marko Lotrič, da se poišče širši politični in družbeni konsenz ter pripravi boljši predlog. Trenutnim predlogom se namreč ni obetala zadostna podpora.

Državni svetniki so umaknili predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, predlog zakona o financiranju pokrajin in predlog zakona o pokrajinah. Predlogi zakonov so bili v državnem zboru v fazi druge obravnave. Z umikom se je strinjala tudi komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesna skupina lokalnih interesov.

Predloge zdaj umaknjenih zakonov je DS sprejel v prejšnjem mandatu, proces usklajevanja je potekal dve leti. Ti po Lotričevem mnenju predstavljajo dobro osnovo za nadaljevanje procesa ustanovitve pokrajin, a je ocenil, da bi jih bilo smotrno umakniti in z dodatnimi posvetovanji in analizami pripraviti zakonska besedila, ki bodo prejeli širšo politično podporo, kot se trenutno nakazuje. Vlada je namreč k predlogu zakona podala negativno mnenje, iz pripomb posameznih lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov pa izhaja, da bi bilo treba ustreznost posameznih predlaganih rešitev ponovno pretehtati, je dejal.

Lotrič načrtuje, da bi vsebino predlogov zakonov usklajevali z vlado, poslanci, reprezentativnimi združenji občin, strokovno javnostjo in drugimi. "Cilj je priprava takšnih zakonskih podlag, ki bodo prejele čim širši družbeni in politični konsenz in se jih bo hkrati dalo čim bolj učinkovito implementirati," je dejal.

Z umikom pa si po njegovih besedah tudi niso zaprli vrat v zakonodajni postopek. Komisija za lokalno samoupravo in interesna skupina lokalnih interesov sta k obrazložitvi predloga za umik predlagali dopolnilo, ki se nanaša na časovnico oziroma zavezo glede ponovne vložitve korigiranih tekstov predlogov zakonov v zakonodajno proceduro. Te bi ponovno vložili septembra, je zatrdil tudi predstavnik obeh komisij, državni svetnik Milan Ozimič. Dopolnilo so državni svetniki podprli s 34 glasovi za in tremi proti.

Državni svetnik Tomaž Horvat umiku sicer nasprotuje, a je dejal, da bi bilo treba čim prej oblikovati delovno skupino, ki bi nadaljevala že opravljeno delo delovne skupine iz prejšnjega sklica državnega sveta. Izpostavil je tudi, da je treba delo nadaljevati, in ne znova začenjati z ničle, saj so predlogi dobri, problem vidi le v številu pokrajin. Umaknjeni zakonski predlogi so namreč predvidevali 16 pokrajin. Po Horvatovem mnenju bi bilo bolj primerno število pokrajin od osem do 12.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Ištrijan |  16 .02. 2023 ob  08: 26
O predlogih, ki ne predvidevajo pokrajine Istra, po vzoru Furlanije- Julijske krajine, kot dežele s posebnim statutom, se nimamo kaj pogovarjat!