Danes je dan živali

Svet

Vse od leta 1931 je 4. oktober svetovni dan živali. Društva za varstvo in zaščito živali danes po vsem svetu prirejajo dogodke, katerih namen je opomniti ljudi, kako pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem življenju. Uprava za varno hrano in veterinarstvo poziva ljudi, naj si ne priskrbijo živali, če zanje ne bodo mogli skrbeti.

4. oktober je vsakoletna priložnost, da razmislimo o človekovem sobivanju z živalmi. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto odvzame približno 300 živali in izreče okrog 900 glob zaradi neprimernega ravnanja z živalmi.

Lastnik živali je oseba, ki je v prvi vrsti odgovorna za svojo žival. Živali mora zagotavljati primerno okolje za bivanje, ustrezno krmo, neoporečno vodo, zavetje pred vremenskimi vplivi, primerne temperature in kakovosti zraka v hlevih z intenzivno rejo in veterinarsko oskrbo. Veliko živali se težko prilagaja na spremembe naravnega okolja, ki se pojavljajo vedno pogosteje.

"Pomembno je, da se ljudje zavedajo odgovornosti, še preden si priskrbijo žival. Zanjo je treba skrbeti skozi vsa obdobja njenega življenja, zato žival predstavlja za lastnika tudi strošek. Ne zavrzite je, ko bo stara, bolna, ali ko ne boste imeli časa ali denarja zanjo," opozarjajo na upravi.