BREZPLAČNA AKCIJA: Prevzem nevarnih odpadkov v koprski in ankaranski občini

Koper

Koprsko javno podjetje Marjetica Koper že tradicionalno vsako pomlad izvede akcijo brezplačnega prevzema nevarnih odpadkov. Letošnja bo potekala od torka, 26. marca, do sobote, 6. aprila. Premična zbiralnica bo v tem času obiskala kar 60 različnih lokacij v 22 krajevnih skupnostih Mestne občine Koper in Občino Ankaran. Letak z urnikom in odjemnimi mesti so občani prejeli s februarsko položnico za redni odvoz odpadkov.

Občanke in občani lahko oddate vse vrste nevarnih odpadkov, ki so se skozi leto nabrali v vašem gospodinjstvu. Odpadke bo prevzemalo posebno vozilo, ki ga lahko obiščete v terminu, ko bo pripeljalo v vaš kraj. V primeru odsotnosti, lahko nevarne odpadke kadarkoli pripeljete in brezplačno oddate tudi na zbirnih centrih Marjetice Koper. Urnik Zbirnega centra Sermin je od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure, ter v soboto od 7. do 15. ure. Zbirni center Dvori pa je odprt in ponedeljka do sobote od 7. do 15. ure. Ob oddaji odpadkov morate obvezno priložiti položnico, ki dokazuje vključenost v redno odvoz komunalnih odpadkov.

Pri nevarnih odpadkih je še posebej pomembno, da z njimi ravnate pravilno, saj so lahko za naše okolje izjemno škodljivi. Kemikalije, ki jih vsebujejo ti odpadki so še posebej nevarne pri sežigu in pri predelavi organskega dela komunalnih odpadkov. Ob nepravilnem ravnanju lahko ti odpadki v fazah razkroja ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst, s tem pa tudi naše zdravje. Pri oddaji morajo biti odpadki obvezno v originalni embalaži, zaradi posebnega ravnanja z njimi. Potrebno jih je zbirati ločeno po skupinah in jih nikakor ne smete mešati med seboj.

Med nevarne odpadke sodi kar nekaj različnih vrst izdelkov za vsakdanjo uporabo. To so baterije, odpadna zdravila in zdravila s pretečenim rokom uporabe, kozmetični izdelki, doze sprejev, dišav in dezodorantov, deli manjših elektronskih naprav, avtomobilski in drugi akumulatorji, pesticidi, čistila, topila, barve in laki, različna svetila in žarnice, ter motorna in jedilna olja. Nevarni odpadki vsebujejo cel kup kemično in biološko nevarnih snovi, ki lahko konkretno škodujejo našemu okolju. S pravilnim ločevanjem in oddajo omogočimo njihovo reciklažo ali ponovno uporabo, kar prispeva k zmanjšanju porabe novih surovin in obremenitvi odlagališč. Na ta način se zmanjša tudi njihov negativni vpliv na zdravje vseh nas.

Tudi tokratna akcija je brezplačna, termine pa lahko preverite na spletni strani Marjetice Koper. Za vsa dodatna vprašanja lahko pokličete na telefonsko številko 05 66 33 700 ali pišete na elektronski naslov info@marjeticakoper.si. Obiščete jih lahko med uradnimi urami v ponedeljek, sredo ali petek, med 8. in 12. uro. Vnaprej hvala vsem, ki se boste odzvali akciji in na ta način aktivno prispevali k varovanju našega skupnega življenjskega prostora.