Spar in Tuš
INŠPEKCIJA PRI SLEDLJIVOSTI MESA NI UGOTOVILA NEPRAVILNOSTI: Masni tok pri trgovcih pa še ugotavlja

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v inšpekcijskem nadzoru preverjanja sledljivosti in označevanju govejega mesa z oznako...

dve novi vlogi
BO BOŠKARIN PREJEL ZAŠČITENO OZNAČBO POREKLA? Ministrstvo bo morebitne pripombe zbiralo do 18. decembra

Ministrstvo za kmetijstvo je prejelo dve novi vlogi, in sicer za priznanje označbe Izbrana kakovost za sektor drobnice in za zaščito mesa istrskega...