ZAKLJUČENA DELA: Skozi sežanski drevored je ponovno stekel dvosmerni promet

Skozi sežanski drevored, ki vodi iz smeri Sežane v Lipico, je znova stekel dvosmerni promet, in sicer za osebna vozila, hitrost pa je omejena na 30 kilometrov na uro. Dela, ki so potekala 22 delovnih dni, je opravilo Cestno podjetje Koper (CPK).

CPK je na cesti sežanskega drevoreda posestva Lipica uredilo dvosmerni promet in s tem tudi prometno signalizacijo skladno s projektnimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kot so ob tem sporočili iz podjetja, so dela izvedli skladno s kulturno-varstvenimi pogoji.

Za potrebe začasne ureditve dvosmernega prometa so izvedli izogibališča, ki omogočajo srečevanje nasproti vozečih vozil. Situativni potek ceste in zagotavljanje preglednosti sta bila glavni merili za izgradnjo petih izogibališč na medsebojni razdalji od 134 do 163 metrov. Izogibališča so širine enega metra in dolžine od 8,5 do 10 metrov oziroma 20 metrov (izogibališče v krivini). Izogibališča so tlakovana z granitnimi kockami, locirana na zahodni strani drevoreda – na desnem vozišču v smeri iz Sežane proti Lipici.

Kot so sporočili s CPK, je bil za potrebe izgradnje izogibališč potreben poseg tudi v sam drevored z odstranitvijo določenih dreves, presaditvijo dreves in zasaditvijo novih dreves. Vsa hortikulturna dela so bila izvedena po navodilih in pod nadzorom arborista svetovalca z mednarodnim certifikatom, so zapisali v sporočilu za javnost.

Začasna ureditev dvosmernega prometa je namenjena samo osebnim vozilom in hitrost je omejena na 30km/h. Tovorna vozila in avtobusi so s preureditvijo prometne signalizacije na uvoznem križišču na cesti Sežana–Lokev preusmerjeni na uvoz Škibini. CPK je enako preuredilo križišče na posestvu Lipica za potrebe dvosmernega prometa, in sicer z izgradnjo novega uvoza proti Sežani in s preureditvijo prometne signalizacije.

Deli novico: