Vlada potrdila predlog novele insolvenčnega zakona

Vlada je danes potrdila predlog novele insolvenčnega zakona. Podrobnosti o predlogu novele, ki naj bi olajšala razdolžitev podjetij, bodo predstavili na novinarski konferenci po seji vlade.

Predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju deloma med drugim predvideva uvedbo postopka preventivnega prestrukturiranja, v katerem bi se velika ali srednje velika družba, kateri grozi insolventnost, s finančnimi upniki dogovorila o finančnem prestrukturiranju. Po uvedbi takšnega postopka se ne bi smelo predlagati prisilne poravnave, sodišča ne bi odločala o morebitnih predlogih za stečaj, poleg tega ne bi bila možna izvršba terjatev.

Novela naj bi tudi prinesla posebna pravila za prisilno poravnavo velike ali srednje velike družbe, in sicer bi med drugim uvedbo postopka lahko predlagali tudi finančni upniki, ki bi lahko pripravili načrt finančnega prestrukturiranja in v določenih primerih prevzeli vodenje. Mogoča bi bila izčlenitev zdravega jedra v novo družbo. Novela bi črtala pogoj, da morajo biti v prisilni poravnavi terjatve poplačane vsaj 50-odstotni v štirih letih. Poenostavljena prisilna poravnava bi bila poleg za samostojne podjetnike in mikro podjetja možna tudi na mala podjetja.

Predlog naj bi tudi predvideval, da bi bilo mogoče postopek preventivnega prestrukturiranja prekiniti, če družba delavcem plač ne bi izplačala več kot 15 dni. Poleg tega naj bi delavci lahko predlagali stečaj, če jim družba plač ne bi izplačala dva meseca, medtem ko je v veljavnem zakonu ta rok tri mesece.