Danes proračunska seja vlade

Vlada se bo že zjutraj sestala na izredni seji, da bi sprejela proračunske dokumente za prihodnji dve leti. Potem ko je z letošnjim rebalansom dopustila precejšnjo rast primanjkljaja, namerava tokrat vanj bolj odločno poseči. Prihodnje leto naj bi proračunski primanjkljaj znašal 2,9 odstotka BDP, leta 2015 pa 2,4 odstotka.

 

Prihodnje leto vlada načrtuje 8,63 milijarde evrov proračunskih prihodkov, kar je pol milijarde evrov več, kot naj bi se v državno blagajno steklo letos. Pri tem je že upoštevala načrtovano uvedbo davka na nepremičnine, od katerega si obeta 216 milijonov evrov prihodkov.

Davčni prihodki so sicer prihodnje leto ocenjeni v skupni višini 6,87 milijarde evrov, kar je 561 milijonov evrov več, kot jih vlada predvideva pobrati v letošnjem proračunu.

Proračunski odhodki bodo za 10 milijonov evrov višji kot letos in bodo znašali 9,6 milijarde evrov. Vlada namerava najbolj varčevati pri izdatkih za blago in storitve, med drugim se zmanjšujejo tudi subvencije podjetjem, transferji posameznikom in gospodinjstvom pa bodo ostali na približno enaki ravni kot letos.