VELIK USPEH ZA UNIVERZO NA PRIMORSKEM: Trije raziskovalci v izboru dosežkov "Odlični v znanosti"

Koper

Odlični v znanosti je projekt, ki ga ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS izvaja v okviru promocije znanosti. Pri tem sledijo evropskim zgledom, kjer je naraščajoč pomen promocije znanosti vezan na doprinos znanosti k razvoju na znanju temelječe družbe. Z zavedanjem, da je odnos in vzajemnost med znanstvenim raziskovanjem in izzivi sodobne družbe potrebno graditi in krepiti. 

Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga v potrditev Znanstvenemu svetu ARRS predlagajo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved.

V letošnji izbor dosežkov ODLIČNI V ZNANOSTI 2022 so bili uvrščeni tudi trije dosežki dveh raziskovalk in raziskovalca Univerze na Primorskem: 

Celoten izbor dosežkov bo v kratkem objavljen tudi na spletni strani ARRS. Vse izbrane dosežke v okviru izbora tradicionalno objavljajo tudi v njihovih publikacijah.