V Sloveniji smo znova delali manj

Zaposleni v Sloveniji so v drugem letošnjem četrtletju opravili za 255 milijonov delovnih ur in 0,9 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Upad je bil največji v rudarstvu, kmetijstvu in gradbeništvu, povečanje pa v IT in komunikacijah. V prvi polovici leta je bilo v primerjavi z enakim obdobjem lani opravljenih za 2,9 odstotka manj delovnih ur.

Kot so sporočili iz statističnega urada, se je število opravljenih delovnih ur v prvi polovici leta najbolj zmanjšalo v panogi kmetijstvo, lov, ribištvo (za 8,4 odstotka) in gradbeništvo (za 8,3 odstotka), najmanjši padec pa je bil v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,4 odstotka) ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 0,5 odstotka).

Obseg dela najizraziteje upadel v rudarstvu

V drugem letošnjem četrtletju je obseg dela najizraziteje upadel v dejavnosti rudarstvo, in sicer za 7,6 odstotka, sledijo kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo ter gradbeništvo, v vsaki za 6,7 odstotka.

Obravnavano četrtletje so najugodneje sklenile informacijske in komunikacijske dejavnosti, saj je bilo število opravljenih delovnih ur v teh dejavnostih za 2,7 odstotka višje kot v enakem lanskem četrtletju.

Zaposlene osebe so v drugem letošnjem četrtletju opravile povprečno 125 delovnih ur na mesec ali tri ure več kot v v drugem četrtletju 2012. Povprečno največ so jih opravile osebe, zaposlene v dejavnostih promet in skladiščenje (132 ur) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (131 ur). Najmanj ur so opravili zaposeleni v dejavnostih kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo (110 ur) ter rudarstvo (115 ur).