Ustanovljena skupina za zaščito pred podnebnimi spremembami

Svet

Ameriški predsednik Barack Obama je z izvršnim ukazom danes ustanovil posebno delovno skupino guvernerjev, županov, občinskih uradnikov in plemenskih poglavarjev, ki bo zvezni vladi svetovala o ukrepih za zaščito pred neizogibnimi posledicami podnebnih sprememb.

Obama je sporočil, da posamezne zvezne države in mesta že sprejemajo potrebne ukrepe, sedaj pa jim bo pri tem pomagala tudi zvezna vlada.

Posebna delovna skupina bo svetovala glede zaščite ključnih gospodarskih sektorjev in glede priprav na suše, požare in poplave, kakor tudi glede zaščite sipin in močvirij.