INNORENEW COE POSTAL PARTNER POBUDE NOVI EVROPSKI BAUHAUS: Glavne iniciative Evropske komisije za trajnostno gradnjo

Koper

Evropska komisija se je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus povezala z organizacijami, zavezanimi trajnostnosti in vključujoči prihodnosti, ki dajejo navdih novemu razvoju EU. Med njimi je kot edini predstavnik iz Slovenije tudi raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki je tako postal eden ključnih sogovornikov Novega evropskega Bauhausa in pomemben povezovalni člen slovenske lesne industrije v evropskem prostoru – s tem zagotavlja, da je njen glas slišan v samem vrhu Evropske unije.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sprožila gibanje Evropa nove generacije (ang. NextGenerationEU) in pred kratkim predstavila eno ključnih ustvarjalnih in interdisciplinarnih pobud tega gibanja – Novi evropski Bauhaus, ki želi povezati vse Evropejce in jih poziva k soustvarjanju prihodnjih načinov življenja. Združuje cilje evropskega zelenega dogovora in prizadevanja umetnosti, kulture, tehnologije in znanosti za trajnostna, vključujoča in lepa bivalna okolja prihodnosti, pri čemer upošteva načela socialne vključenosti.

"Želim, da Evropa nove generacije požene evropski val prenove in našo Unijo postavi na vodilno mesto v krožnem gospodarstvu," je v svojem prvem govoru o stanju v Evropski uniji na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta dejala Ursula von der Leyen.

Predsednica Evropske komisije je poudarila, da gradnja, vzdrževanje, delovanje in razgradnja stavb ustvarjajo kar 40 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov in porabe materialov. Prav zato si moramo prizadevati, da postanejo stavbe manj potratne, cenejše in bolj trajnostne. S pravimi pristopi in spremembami v gradbeništvu, z uporabo naravnih gradbenih materialov, kot je les, in s pametno tehnologijo, kot je umetna inteligenca, lahko to industrijo iz vira emisij ogljika spremenimo celo v njegov ponor.

Evropska komisija je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus kot dober primer take zgradbe prepoznala novo stavbo raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, ki se gradi v Izoli in ki bo največja lesena zgradba v Sloveniji. Ta namreč vključuje principe trajnostne gradnje, oblikovana pa je tako, da ustvarja boljšo uporabniško izkušnjo. Zgradba je tudi primer uporabe alternativnih gradbenih materialov, ki so spoštljivi do okolja in spodbujajo rabo organskih materialov (kot je les) v grajenem okolju, kar lahko pomaga pri doseganju cilja evropskega zelenega dogovora za zmanjšane emisij za 55 odstotkov do leta 2030.

Direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar je prepričana, da lahko v skupnem boju proti podnebnim spremembam zmagamo z večjo rabo lesa, kar bo prineslo tudi trajnostne rešitve za naše grajeno okolje: "Prepričana sem, da je lesena gradnja najboljši način za trajnostno preobrazbo grajenega okolja. Rešitve z lesom so stroškovno konkurenčne in zgradbam prinašajo tako okoljske kot estetske koristi ter pozitivno vplivajo na zdravje uporabnikov."

Pozdravila pa je tudi pomembno lastnost pobude Novi evropski Bauhaus, da ustvarjanje rešitev in doseganje ciljev večje rabe lesa v novi gradnji in pri prenovi stavb temelji na sodelovanju in povezovanju različnih deležnikov, vse od industrije, raziskovalcev, pripravljavcev politik in političnih odločevalcev pa do splošne javnosti. "Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si bomo še naprej prizadevali, da skupaj z industrijo in ostalimi relevantnimi akterji razvijamo inovativne rešitve, ki bodo omogočile rabo lesa tudi tam, kjer danes še ni uporabljen," je še dodala dr. Andreja Kutnar.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki se posveča interdisciplinarnemu raziskovanju obnovljivih materialov in trajnostno grajenega okolja, pa se ni zadovoljil le z imenovanjem za partnerja. Pri oblikovanju Novega evropskega Bauhausa je namreč aktivno sodeloval in pobudi predstavil številne znanstveno utemeljene primere dejavnosti inštituta, ki so v skladu s predstavljenimi vrednotami te pobude, ter predlagal, da jih pobuda vključi v svoje delovanje. Po fazi zasnove bo pobuda pričela delovati predvidoma septembra letos, januarja 2023 pa bo svoje izsledke pričela razširjati vsem delom družbe EU.

Dr. Andreja Kutnar s svojimi sodelavci poudarja, da je sprejem raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v pobudo Novi evropski Bauhaus ne le veliko priznanje odličnemu delu tega inštituta, ampak tudi izjemna priložnost za slovensko lesno industrijo in z njo povezanih drugih industrij ter raziskovalno-inovacijskih ustanov, da v partnerstvu z InnoRenew CoE postanejo pomembni akterji pri preobrazbi EU v trajnostno, na krožnem gospodarstvu in uporabi naravnih obnovljivih materialov temelječo vključujočo družbo. Zato pozivajo vse trajnostnostno naravnane posameznike in organizacije, da se jim na tej ustvarjalni poti pridružijo in soustvarjajo prihodnost Unije.

Deli novico: