vselitev jeseni
NOVA DOLINSKA V ZAKLJUČNI FAZI: Prevzem stanovanj pa v tem mesecu

Gradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska – ki obsega tri bloke s 166 neprofitnimi in javnimi najemnimi stanovanji – prehaja v zaključno fazo,...