Vse več rakov zaradi okužbe s hpv tudi pri moških

Zdravje

Okužbe z virusi hpv niso nevarne le za ženske, pač pa naj bi se 30 odstotkov vseh rakov, ki so posledica okužb s hpv, pojavilo pri moških. Strokovnjaki zato menijo, da bi bilo smiselno uvesti programe cepljenja proti hpv tudi za dečke, vprašanje se zastavlja le pri stroškovni učinkovitosti cepljenja celotne populacije.

Rak na materničnem vratu je drugi najpogostejši rak pri ženskah, v nekaterih državah v razvoju pa je celo na prvem mestu. Zaradi okužb z virusi hpv letno za rakom zboli skoraj 600.000 žensk po svetu, 90 odstotkov od tega predstavlja rak na materničnem vratu.

85 odstotkov žensk z rakom na materničnem vratu umre v državah v razvoju, je pojasnila Susan Wang iz Svetovne zdravstvene organizacije na mednarodnem kongresu Evropske raziskovalne organizacije za genitalne okužbe in neoplazijo (Eurogin). Ta poteka v Firencah vzporedno s forumom Združenja žensk proti raku na materničnem vratu (WACC).

Vendar raki, ki so posledice okužb z visokorizičnimi oblikami virusa hpv, niso nevarni le za ženske, pač pa tudi za moške. Ti vse pogosteje zbolevajo predvsem za rakom v ustni votlini in grlu, ki so posledica okužbe s hpv. Ti virusi so pri moških še povzročitelji raka na penisu, raka anusa, krivci so tudi za genitalne bradavice.

Cepljenje proti hpv doslej ciljano samo na ženske

A cepljenje proti hpv virusom je bilo doslej organizirano zlasti za deklice oz. ženske, tako je v 49 državah po svetu. Le v petih državah pa je cepljenje priporočeno tudi za dečke, pa še med temi državami ne nudijo vse brezplačnega cepljenja.

Načrtovalci politik javnega zdravja so se za cepljenje deklic odločili predvsem zaradi bremena raka na materničnem vratu, pa tudi zaradi "čredne imunosti", torej da bi bili na račun imunosti žensk pred hpv varni tudi moški, pojasnjuje britanska znanstvenica s cambriške univerze Margaret Stanley. Ob tem pa dodaja, da bi to veljalo le, če bi se jih proti virusom hpv cepilo več kot 80 odstotkov. Takšnega odstotka precepljenosti sicer ne dosega večina držav, v šolskem letu 2010/11 je bilo v Sloveniji denimo cepljenih okoli 55 odstotkov šestošolk.

Po mnenju profesorja na helsinški univerzi Jorme Paavonena tudi "ni etično, pravično in družbeno odgovorno imeti javno zdravstveno politiko, ki sili moške v to, da se zanašajo na čredno imunost, ki pa ne bo dosežena še nekaj desetletij". Tako predlagajo, da države uvedejo prostovoljno, a brezplačno cepljenje tudi za dečke pri 12 letih.

Stroškovna učinkovitost cepljenja celotne populacije odvisna od izpogajane cene na javnih naročilih

Po mnenju kanadskega znanstvenika Nicolasa Van de Velda je cepljenje dečkov stroškovno učinkovito le, če je precepljenost žensk manjša od 50 odstotkov. Ta izračun sicer temelji na trenutnih cenah cepiv proti hpv na prostem trgu, medtem ko se lahko z razpisi oz. javnimi naročili za potrebe nacionalnih programov ta cena bistveno zniža. Po mnenju Stanleyjeve je treba znižati stroške cepiv, če želimo omogočiti stroškovno učinkovito cepljenje, ki bi bilo na voljo za oba spola.

Z letom 2015 bo predvidoma na trg sicer prišlo devetvalentno cepivo proti hpv, ki bo torej ščitilo proti devetim genotipom virusa hpv ter omogočalo 90-odstotno zaščito pred raki, ki so posledica okužbe s hpv. A Stanleyeva se boji, da bo to cepivo bistveno dražje zaradi stroškov razvoja. Po mnenju Van de Velda bi bilo devetvalentno cepivo stroškovno učinkovito v primerjavi s štirivalentnim, če bi bilo za do 11,6 odstotka dražje ter za do 36,8 odstotka držaje od dvovalentnega cepiva.

Zadržki staršev predvsem zaradi omembe spolnosti

Prostovoljno, brezplačno cepljenje proti hpv virusom je od letošnjega marca na voljo tudi dečkom v Avstraliji, kjer se je po besedah avstralske znanstvenice Julije Brotherton v letošnjem letu precepilo celo več dečkov kot deklic.

Ob tem Diane Harper opozarja, da se je na primer v ZDA pokazalo, da starši nimajo pomislekov s cepljenjem dečkov proti hpv, medtem ko želijo odložiti cepljenje deklic proti tej bolezni. Tudi druge študije so na primer pokazale, da so bili glavni argumenti staršev proti cepljenju svojih hčera, češ da je le deklica, izrazili so tudi strah pred neplodnostjo ter skrbi glede učinkovitosti in varnosti cepiva. Cepljenju proti hpv so nenaklonjeni tudi v nekaterih verskih manjšinah, kjer pojasnjujejo, da mora v njihovi kulturi dekle ostati devica do poroke in se tako ne more okužiti s hpv.

Preprečevanje zapletov zaradi hpv z rednimi obiski ginekologa in varno spolnostjo

Cepljenje pred začetkom spolne aktivnosti sicer zmanjša možnost za okužbo s hpv, a ne v celoti. Obstajajo namreč tudi nekatere vrste virusov hpv, za katere cepiva ni. Zato se morajo ženske vseeno udeleževati rednih ginekoloških pregledov, s katerimi se pravočasno odkrijejo morebitne predrakave spremembe. Te se namreč zelo uspešno zdravijo in do raka sploh ne pride.

Za preprečevanje okužbe s hpv pa je treba upoštevati načelo varne in odgovorne spolnosti. Večina ljudi se namreč s hpv okuži v mlajših letih, ko menjajo več spolnih partnerjev. Prav to je faktor, ki bistveno vpliva na možnost okužbe. Treba se je tudi zavedati, da uporaba kondoma v celoti ne prepreči okužbe s hpv.