Vlade ne podpira 70,3 odstotka vprašanih

Po anketi Slovenski utrip, ki ga opravlja novogoriška Fakulteta za uporabne družbene študije, 70,3 odstotka vprašanih ne podpira sedanje vlade. Med strankami vodi SD, sledi SDS, nato PS. Večina (76,5 odstotka) anketiranih ne verjame, da je predlagan proračun vlade zasnovan na realnih predpostavkah.

Vlado podpira 23,3 odstotka vprašanih v anketi Slovenski utrip, medtem ko 6,4 odstotka na vprašanje ni znalo odgovoriti. Upoštevajoč le tiste, ki so podali svoj odgovor, jih 75,1 odstotka ne podpira sedanje vlade, kažejo rezultati ankete.

Med strankami bi največ anketirancev (9 odstotkov) volilo SD, sledita SDS s 7,3-odstotno in PS s 5,7-odstotno podporo. Za DeSUS bi se odločilo 3,4 odstotka vprašanih, za NSi pa 2,1 odstotka. SLS bi volilo 1,9 odstotka anketirancev. Najmanj vprašanih bi se odločilo za DL (0,8 odstotka), LDS (0,3 odstotka) in Zares (0,1 odstotka).

Veliko je neopredeljenih

21,2 odstotka vprašanih ni vedelo, katero stranko bi volili. Nobene stranke pa ne bi volilo 37,5 odstotka, volitev pa se ne bi udeležilo 6,7 odstotka vprašanih. Upoštevajoč le tiste, ki so izbrali določeno stranko, bi jih SD volilo 28,3 odstotka, SDS 23,1 odstotka, PS pa 18 odstotkov.

 

Vprašanje v anketi se je nanašalo tudi na domnevni spor med predsednico vlade Alenko Bratušek in ljubljanskega župana ter ustanovitelja PS Zorana Jankovića glede vodenja Pozitivne Slovenije. Največ vprašanih (64,7 odstotka) meni, da gre pri tem sporu za namišljen konflikt, ki je namenjen odvračanju pozornosti od dejanskih problemov. Da gre za dejanski konflikt, jih meni 14,7 odstotka vprašanih, medtem ko jih 20,6 odstotka na vprašanje ni znalo odgovoriti. Upoštevajoč le tiste, ki so podali svoj odgovor, jih 81,4 odstotka meni, da gre za namišljen konflikt, kažejo rezultati ankete.

Preložitev kongresa PS napačna odločitev

64,9 odstotka vprašanih meni, da preložitev kongresa PS ni skladna z demokratičnimi načeli. 16,8 odstotka jih meni nasprotno. Na vprašanje 18,3 odstotka anketirancev ni znalo odgovoriti - če teh ne upoštevamo, 79,4 odstotka anketirancev meni, da to ni skladno z demokratičnimi načeli.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanja glede državnega proračuna in uvajanja novih davkov. 9,4 odstotka vprašanih jih verjame, da je predlagani proračun zasnovan na realnih predpostavkah, medtem ko večina (76,5 odstotka) ne verjame v to. 14,1 odstotka anketiranih na vprašanje ni znalo odgovoriti. Upoštevajoč le anketirance, ki so podali svoj odgovor, jih 89,1 odstotka meni, da proračun ni zasnovan na realnih postavkah.

Največ anketirancev (65,3 odstotka) meni, da gre pri uvajanju novih davkov za izčrpavanje gospodarstva z namenom ohranjanja preobsežnega javnega sektorja, 18 odstotkov vprašanih pa meni, da gre za ukrepe, ki so nujni za normalno delovanje socialne države. 16,7 odstotka vprašanih na vprašanje ni znalo odgovoriti - če teh ne upoštevamo, 78,4 odstotka vprašanih meni, da gre za izčrpavanje gospodarstva, kažejo rezultati ankete.

Zaupamo le Evropejcem

V tokratnem Slovenskem utripu so anketirance spraševali tudi o medkulturnih odnosih. 70,6 odstotka vprašanih do drugih narodov in kultur nimajo manj zaupanja kot pa do pripadnikov lastnega naroda in kulture. 28,9 odstotka vprašanih pa ima včasih manj zaupanja.

Med narodi anketiranci v povprečju zaupajo Angležem, Avstrijcem in Nemcem, ne zaupajo pa Arabcem in Romom. Vsem ostalim narodom v povprečju srednje zaupajo. Med verskimi skupnostmi pa anketiranci v povprečju najmanj zaupajo muslimanom, najbolj pa katolikom.

V raziskavi je sodelovalo 910 polnoletnih državljanov. Telefonska anketa je potekala med 14. in 17. oktobrom.