Vlada in sindikati znova za pogajalsko mizo

Vlada in sindikati danes nadaljujejo s pogajanji, a dnevni red še ni jasen. Vlada pričakuje pogovore o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sindikati pa razpravo o načinu povračila potnih stroškov ter dodatku za pripravljenost na delo izven kraja bivanja. Za zdaj kaže, da so možnosti za zbližanje stališč o mini plačni noveli majhne.

Vlada želi s t. i. mini plačno novelo urediti vračilo preveč izplačanih plač ter kvorum za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor. Notranji minister Gregor Virant danes pričakuje zlasti jasno in čim bolj enotno stališče sindikatov.

 

Na sindikalni strani zatrjujejo, da danes o tem ne bodo govorili. Kot zelo zahtevno vprašanje se je pokazala ureditev kvoruma, zato se sindikati k tej točki želijo vrniti prihodnji teden. V tem času naj bi se skušali uskladiti med seboj, a po neuradnih informacijah za zdaj v to smer še niso naredili nobenih resnejših aktivnosti.

Veliko bo odvisno tudi od tega, koliko bo vladna stran vztrajala pri svojem predlogu, po katerem bi kolektivno pogodbo za javni sektor podpisovale konfederacije, ki imajo po ugotavljanju članstva skupaj več kot 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju.

Takšen predlog je sicer vlada pripravila na podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je aprila 2012 ugotovilo, da so določbe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se nanašajo na sklepanje kolektivne pogodbe, v neskladju z ustavo. Zakonodajalcu je dalo dve leti časa za popravke, a zakonskih določb ni razveljavilo. Če torej pogajalci ne dosežejo dogovora, bo ta del zakona neustaven, a še vedno veljaven.