Vlada danes o noveli zakona o RTVS

Vlada bo danes obravnavala predlog novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), katere poglaviten namen je ponovna sistemska določitev višine rtv-prispevka v okviru zakona, ki ureja delovanje javne radiotelevizije. Višina prispevka se s predlogom zakona ne spreminja in ostaja pri 12,75 evra mesečno za fizične osebe, je razvidno iz predloga.

Z osnutkom je ministrstvo za kulturo predvidelo, da bi se višina prispevka določila pri 12,95 evra in bi bila tako nekoliko višja kot danes, ko znaša 12,75 evra. Po osnutku bi lahko vlada tudi spremenila višino prispevka za največ 10 odstotkov, če bodo za to obstajali utemeljeni ekonomski razlogi.

 A predlog zakona predvideva, da bo prispevek ostal pri 12,75 evra mesečno in da predlog zakona tako ne bi spreminjal veljavne višine prispevka.

Višina rtv-prispevka je sedaj določena v zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014, kar je z vidika sistemske ureditve RTVS neustrezna rešitev, navajajo na ministrstvu za kulturo.

Manjši del sprememb in dopolnitev se nanaša na popravke, ki so predvsem nomotehnične oziroma redakcijske narave, so pa nujno potrebni zaradi zagotovitve popolne jasnosti in določnosti predpisa.

ukinte jo |  28 .11. 2013 ob  16: 38
pa zakodirajte, program je itaq bruhbruh, če pa kdo hoče naj plača, banditi prisesniški