V Sloveniji nastalo novo naselje Gorica na Medvedjeku

Slovenija

V Sloveniji se je v tretjem četrtletju letos v primerjavi s predhodnim povečalo število naselij, saj je na novo nastalo naselje Gorica na Medvedjeku v občini Trebnje. Tako je vseh naselij po podatkih Statističnega urada RS s 1. oktobra letos 6033. Poleg tega se je povečalo število ulic, ki jih je sedaj 10.311.

Število statističnih regij in občin se ni spremenilo. V Sloveniji je še vedno 12 statističnih regij in 211 občin. Ustanovljenih pa je bilo šest novih ulic, od tega tri v občini Domžale ter po ena v občinah Divača, Bled in Mengeš. Med občinami ima več kot tisoč ulic le občina Ljubljana. Največjo skupino sestavljajo občine z naselji brez uličnega sistema, takih občin je bilo 64.

Po podatkih statističnega urada so evidentirali še 1602 spremembi hišnih številk, od tega je 1114 hišnih številk nastalo na novo, 450 je bilo ukinjenih, 38 pa je bilo preštevilčenih.

Število hišnih številk se je najopazneje povečalo v občinah Ljubljana (za 38), Koper (za 30), Novo mesto (za 22), Maribor in Domžale (v vsaki za 20) ter Kamnik in Izola (v vsaki za 15). Največ hišnih številk so ukinili v občinah Hrpelje - Kozina (22), Šoštanj (18), Divača (16) ter Beltinci in Slovenske Konjice (v vsaki 12).

Površina naselij v Sloveniji je v začetku letošnjega leta znašala povprečno 3,4 kvadratnega kilometra. Na eno hišno številko pa so bili povprečno po štirje prebivalci, še kažejo podatki statističnega urada.