REZANJE REŠETK IN KOPANJE LUKENJ V STENO: Kako pogosti so pobegi iz koprskega zapora?

Koper

Če je epidemija covida-19 vsaj začasno omilila prezasedenost slovenskih zaporov, se je po izteku interventnega zakona zopet pokazalo, da ti pokajo po šivih. Pred dvema tednoma je bil tako koprski zapor 104,7-odstotno zaseden, v njem je bilo pet oseb več od zmogljivosti kapacitet. Ne epidemija ne prezasedenost pa očitno ne vplivata na podatek, da v zadnjih treh letih iz zapora v Kopru ni uspelo pobegniti nobenemu zaporniku.

Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Koper je v letu 2004 pričel delovati v novi stavbi na sedanji lokaciji, od koder se je edini pobeg zgodil v letu 2018, ko je kot po filmskem scenariju uspelo pobegniti dvema pripornikoma. V letih 2019, 2020, 2021 in 2022 ne beležijo pobega iz zaprtega dela ZPKZ Koper, kar pomeni, da epidemija na tovrstne izredne dogodke ni imela vpliva.

Kot pravijo na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, v slovenskih zaporih na splošno beležijo malo pobegov iz zaprtih delov zavodov, kar posebej izpostavljajo tudi zadnja poročila Sveta Evrope, saj je Slovenija po tem kazalniku uspešna. "Glede poskusov pobega, ki so jih pravosodni policisti v slovenskih zaporih uspešno preprečili, lahko navedemo, da so se v zadnjem obdobju ti dogajali med spremstvom ali pa so zaprte osebe poskušale pobegniti s pomočjo rezanja rešetk in kopanja luknje v steni," razlagajo v njihovi službi za odnose z javnostmi.

Pobegu iz zapora sicer lahko botrujejo različni dejavniki, ki se v posameznem primeru med sabo razlikujejo – pomemben je tako človeški faktor kot arhitekturne značilnosti posameznega zapora. Noben varnostni sistem ni 100-odstotno zanesljiv, zato se v vseh zaporih po svetu pobegi zaprtih oseb lahko zgodijo. "V slovenskih zaporih, kot že izpostavljeno, beležimo malo pobegov iz zaprtih delov zaporov. Vsi slovenski zapori so varni, število pobegov je pri nas v primerjavi z ostalimi državami majhno. Pomembno je kvalitetno izvajanje varnostnih nalog, zato se v zaporih po tovrstnih dogodkih preverjajo varnostni postopki in v kolikor so odkrite pomanjkljivosti, jih je potrebno v najkrajšem času odpraviti," dodajajo na upravi.

V primerih begov zaprtih oseb so s strani pravosodnih policistov izvedeni vsi postopki za zasledovanje in iskanje obsojenca. O dogodku je vedno obveščena tudi policija, ki ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi. Sicer pobeg iz zapora v naši zakonodaji ni opredeljen kot kaznivo dejanje. Če obsojenec pobegne s prestajanja kazni, pa izvršitev preostanka kazni ne zastara.

Se pa lahko skladno z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij obsojenca za storjene disciplinske prestopke disciplinsko kaznuje, med drugim tudi za: izdelovanje, vnašanje ali posedovanje predmetov, primernih za napad, pobeg ali za storitev kaznivega dejanja in poskusa pobega ter pobeg ali poskus pobega s prestajanja kazni zapora. Pobegli obsojenec ob vrnitvi na nadaljnje prestajanje zaporne kazni tudi ne uživa več zaupanja, da ne bo zlorabil milejšega režima prestajanja zaporne kazni in je posledično nameščen v zaprti režim prestajanja zaporne kazni.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija