PO INCIDENTU PRED SPAROM V SEMEDELI: Najhujši primeri v roke policistom, trgovec vam lahko prepove vstop

Slovenija

Pred dnevi smo poročali o incidentu pred Sparovo trgovino v Semedeli, kjer je moški napadel varnostnika, ko ga je ta pozval k uporabi rokavic in zaščitne maske. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik pa je pozvala k spoštljivemu odnosu pri preverjanju pogojev za vstope v trgovino ob časovnem omejevanju nakupovanja. Obenem je dodala, naj vlada po posvetu z zdravstveno stroko razmisli o tem, da bi se odlok oblikoval zgolj kot priporočilo in ne kot represivna zahteva. Kakšno je stanje glede uporabe zaščitnih sredstev in upoštevanja novih pravil pri nakupovanju, smo preverili pri največjih slovenskih trgovcih.

Kot pravijo v podjetju Tuš, so stranke vse bolj osveščene glede uporabe zaščitnih sredstev in se zavedajo svoje vloge pri preventivnih ukrepih. "Vseeno prihaja v procesu nakupovanja do različnih situacij nespoštovanja le teh. Za zaščito nosu in ust kupci poskrbijo sami. Seveda obstajajo ljudje, ki ukrepov ne upoštevajo in jih je potrebno nanje opozarjati. V ta namen smo v poslovalnicah namestili posebne plakate z navodili za varno nakupovanje," dodajajo.

Pri Lidlu so se odločili za opozarjanje kupcev na pravila varnega nakupovanja preko družbenih omrežij in televizijskega oglasa. "Večina kupcev se izredno dosledno drži navodil, jih dobro poznajo in se med seboj opominjajo. Smo pa zabeležili nekaj slabe volje in nestrpnosti. V primeru incidentov smo poklicali policijo, ki je prevzela primere," pojasnjujejo. V Lidlu kupci dobijo rokavice na vhodu v trgovino, število kupcev pa nadzirajo s pomočjo 'preštetih' vozičkov.

V Mercatorju pravijo, da se včasih zgodi, da želi kdo v trgovino izven časa, ki je določen z uredbo, a je v večini primerov to mogoče urediti korektno in strpno:

"Včasih je namreč težko le na podlagi videza sklepati, ali gre za upokojenca ali ne, zato je potrebno preveriti osebni dokument. Kupci morajo imeti svojo masko, pri vhodu večine naših trgovin pa so tudi rokavice za enkratno uporabo. Sproti razkužujemo ročaje vozičkov in košar. Sproti nadziramo število kupcev v trgovini. Seveda pa pride do kakšnega nesporazuma ali poskusa nespoštovanja uredbe."

Pri Sparu konfliktov ne beležijo. "Večina pride v trgovino z lastnimi zaščitnimi sredstvi. V primeru, da le teh nimajo, jih dobijo na vhodih v trgovine," pojasnjujejo.

Tudi v Hoferjevih trgovinah, v kolikor kupec ne prinese s seboj zaščitnih rokavic in maske, jih dobi na vhodu ob prejemu nakupovalnega vozička, ki ga za to zadolžena oseba prej razkuži. Število kupcev v trgovini nadzirajo s pomočjo števila nakupovalnih vozičkov. "Posebnih nasprotovanj oziroma neupoštevanj s strani kupcev ne beležimo, seveda pa obstajajo izjeme. Slednje naše osebje vljudno opozori ter jim upoštevajoč vladne odloke vstop tudi zavrne, v kolikor za obisk trgovine niso ustrezno opremljeni," še pravijo v podjetju.

Informacijska pooblaščenka Prelesnikova pa je pred dnevi opozorila na nejasnosti odloka, ki časovno omejuje nakupe posameznih skupin prebivalcev. Izrazila je razumevanje za razloge za sprejem odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je namenjen skrbi za zdravje posebej ranljivih skupin prebivalcev. Opozorila pa je, da bo ta odlok v praksi prizadel tiste posameznike, ki so kljub dopolnjenim 65 letom redno zaposleni. Še vedno ostaja tudi nejasno, kdo so druge ranljive skupine in kako to lahko izkažejo.

Kot nejasno je ocenila tudi možnost preverjanja, kaj je zadnja ura obratovalnega časa, saj to zaradi spreminjajočih se razmer včasih ni nikjer jasno in vnaprej objavljeno. Zato meni, da bi morala vlada razmisliti o tem, da bi odlok oblikovala zgolj kot priporočilo.

Informacijska pooblaščenka je še opozorila, da z vidika obdelave osebnih podatkov navedena določba predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument. Hkrati pa glede pooblastil varnostnikov zakon o zasebnem varovanju varnostnikom v 52. členu daje pooblastila za ugotavljanje istovetnosti, a le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja ali oseb, ki jih varuje, ali če tako določa red na varovanem območju.

Kot opozarja, pa tudi po dopolnitvah odloka sprememba velja zgolj za preverjanje starosti, ne pa tudi za ostale ranljive skupine, pri čemer se v praksi velikokrat ne ve niti, do kdaj so trgovine odprte. Prav tako opozarja, da ni videti pravne podlage za obdelavo posebnih vrst (občutljivih) osebnih podatkov s strani varnostnikov oziroma trgovcev, kadar to ni razvidno na prvi pogled (na primer invalidnost).

Nejasno in nedoločeno pa ostaja, kaj pomeni pripadnost drugim ranljivim skupinam, zato ni mogoče enoznačno določiti, kdo sploh so ranljive skupine, ki jih odlok zajema. Posledično ni jasno, v katerem delu obstaja pravna podlaga za obdelavo njihovih osebnih podatkov in kaj pomeni prekomerno obdelavo osebnih podatkov, je še sporočila Prelesnikova.

Na težave pa so opozorili tudi v zvezi Sonček. Zapisali so, da jih vse več ljudi z invalidnostmi opozarja, da jih trgovci oziroma z njihove strani v prodajalnah angažirane službe zasebnega varovanja na osnovi odloka po 10. uri ne spustijo več v trgovino in omogočijo nakupa.

V zvezi Sonček pa so opozorili na prakso nekaterih trgovin, ki v nasprotju z odlokom omejujejo in onemogočajo nakupovanje osebam z invalidnostjo po 10. uri in do zadnje ure odprtja trgovin. Na tovrstno prakso je direktor zveze Sonček Iztok Suhadolnik opozoril tudi Trgovinsko zbornico Slovenije in zbornico za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. Zaprosili so, da trgovci in izvajalci zasebnega varovanja, ki izvajajo naloge po odloku, čim prej osebam z invalidnostjo zagotovijo pravico nakupovanja tudi v preostalem obratovalnem času prodajaln, in ne le v času, rezerviranem za ranljive skupine.

Zveza Sonček je na te težave pri vstopih v trgovine opozorila tudi varuha človekovih pravic. Ta je v odzivu zapisal, da deli njihovo mnenje, da iz besedila odloka ne izhaja, da bi bile osebe z invalidnostmi časovno omejene pri nakupovanju v trgovinah. Je pa nato dodal, da skladno s 159. členom ustave varujejo človekove pravice in temeljne svoboščine v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil, trgovine pa ne sodijo med navedene subjekte, zato varuh morebitnih konkretnih nepravilnosti pri izvajanju odloka pri njih ne more obravnavati.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Erazem |  12 .04. 2020 ob  16: 17
-1
Mojca Prelesnik živi v nekem drugem svetu.