IZ STRUNJANA DO BELIH SKAL VODI OBNOVLJENA POT: Kaj vse še obsega načrt sanacije krajinskega parka?

Piran

V Krajinskem parku Strunjan so na krožni učni poti nedavno zaključili lani začeto sanacijo ograje po celotni trasi poti, vključno s tisto, ki vodi do Belih skal. Na kritičnih točkah so utrdili podlago in postavili nekaj ovir za kolesarje, v teh dneh pa bodo obnovili dotrajane učne table, postavili macesnove klopi in sanirali uničena kukala.

V prvih mesecih prihodnjega leta bodo na poti iz Belvederja do Belih skal v okviru projekta Inhert ter ob sodelovanju izolskega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte sanirali približno desetmetrski suhozid, uredili odvodnjavanje ter na novo postavili kamnite stopnice in okrepili dve pohodni brvi.

Že pred pričetkom sezone so sicer uredili bankine in očistili podrast ob slemenski cesti na Belvederju, je navedel direktor Krajinskega parka Strunjan Robert Smrekar.

Vsa omenjena dela spadajo v program rednega vzdrževanja in nadgradnje učne poti, saniranja posledic vandalizma in tatvin ter odpravljanja posledic erozije terena, zlasti klifa. Skupna vrednost del znaša okoli 50.000 evrov, ki so jih zagotovili v okviru projektov CEETO in Inherit ter iz sredstev republiškega sklada za kmetijska zemljišča in gozdove.

Poleg tega na območju Stjuže potekajo tudi intenzivna dela na odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin, pri čemer bodo očiščena območja, zlasti na severnem robu rezervata, zasadili z avtohtonimi rastlinami. Sredstva za te posege v višini okoli 20.000 evrov so zagotovili v okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe.

Kot je še ugotavljal Smrekar, je javna pot, ki poteka ob zahodnem in severnem visokomorskem nasipu solin, zelo dotrajana, saj so ekstremni vremenski pojavi in izrazito plimovanje morja s poplavami povzročili veliko škode. Dodatno škodo na tej poti pa povzročijo tudi kolesarji, ki se ne zmenijo za prepovedi. Zlasti se je stanje poslabšalo po poplavi 12. novembra letos, zato v krajinskem parku sprehod po teh nasipih odsvetujejo.

Zahodni visokomorski nasip, kjer je investitor direkcija za vode, bo, kolikor še ni saniran, urejen najverjetneje prihodnje leto. Javni zavod pa bo v okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe saniral severni visokomorski nasip. Ocenjen strošek te sanacije je 700.000 evrov.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija