podpis pogodbe
Občina Piran bo posodobila celotno javno razsvetljavo

Piranska občina je danes podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne...

podpis pogodbe
Občina Piran bo posodobila celotno javno razsvetljavo

Piranska občina je danes podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne...