do 31. maja
NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ŠE NISO IZBRALI: Natečaj za nov koprski zdravstveni center so podaljšali

Mestna občina Koper je za teden dni podaljšala rok javnega anonimnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za...