prometni režim
PRIČAKOVANI DALJŠI ZASTOJI: Na bertoški vpadnici so se začela vzdrževalna dela

Danes so se na bertoški vpadnici začela vzdrževalna dela. Cestno podjetje Koper bo preplastilo najbolj poškodovan del cestišča, in sicer...