ZRS KOPER ZAPOSLUJE: Iščejo višjega svetovalca, ustrezati mora tem pogojem

Koper

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper išče višjega svetovalca področja II. Izbranemu kandidatu ponuja zaposlitev za določen čas, od njega pa pričakuje izpolnjevanje spodaj opisanih pogojev. Rok za prijavo se izteče 28. aprila.

Na ZRS Koper so odprli prosto delovno mesto za višjega svetovalca področja II. Med njegovimi nalogami bo spremljanje zakonodaje s področja dela in obveščanje nadrejenih o spremembah, strokovno in finančno vodenje projektov in zagotavljanje administrativne pomoči pri vodenju projektov, pa tudi pomoč vodji pri nadzoru in razporejanje virov (človeških, materialnih). Izvajal bo nadzor nad proračunom projektov opreme, stroškov in pogodb s podizvajalci storitev ter nadzor nad izpolnjevanjem projektnih mejnikov. Skrbel bo za metodologijo in postopkovna podpora, delovne tokove, pripravljal poročila za vodstvo, skrbel bo za ažurnost informacijskega sistema in skladnost z metodologijo (vsebinske zahteve za storitve razvoja inf. sistema). Hkrati bo spremljal razpise EU projektov, ocenjeval ustreznosti projektov in njihovih prioritet, moral pa bo imeti tudi zmožnost učinkovitega usklajevanje virov (tudi med projekti). Redno bo kontroliral in spremljal napredovanje projektov ter opravljal druga sorodna dela po nalogu nadrejenega.

Od kandidatov pričakujejo visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, prejšnjo visokošolsko univerzitetno in podobno, najraje s področja ekonomije, lahko pa tudi s področja družbenih ved in vedenjske znanosti.

Zaželeno je, da ima kandidat vsaj tri leta delovnih izkušenj, da zna zelo dobro pisati in govoriti angleško ter dobro še italijansko. Potrebno je tudi določeno računalniško znanje, kot npr. urejanje besedil, delo s preglednicami in poznavanje računalniških omrežij. Zaželen je tudi vozniški izpit B kategorije.

Med drugimi pogoji so še izkušnje s prijavami in vodenjem EU projektov (predvsem HORIZONT, ERASMUS, CERV in drugi programi EK) ter primerne izkušnje s področja vodenja projektnih skupin. Kandidat mora imeti vodstvene in organizacijske sposobnosti za meddisciplinarno sodelovanje, sposobnost timskega dela, prodornost, samoiniciativnost, samostojnost, potrpežljivost in prilagodljivost. Hkrati pa tudi primerna znanja iz organizacije dela in sodelovanja z raziskovalnimi skupinami.

Kandidat bo zaposlen za določen čas, in sicer 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev.

Zainteresirane osebe se lahko prijavijo do 28. aprila 2022 preko elektronske pošte ali po navadni pošti.

Kontakt je Martina Žerak:

• telefon: 05 663 77 84 ali 05 663 77 00,

• e-naslov: martina.zerak@zrs-kp.si,

• naslov: Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper - Capodistria.