ZRS KOPER SODELUJE V MEDNARODNEM PROJEKTU TESI: Poletna šola na temo socialnih inovacij

Koper

Inštitut za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper sodeluje v mednarodnem projektu TESI (Training and Education in Social Innovation), ki je namenjen oblikovanju skupnega magistrskega programa na temo socialnih inovacij. Konzorcij partnerjev iz šestih držav organizira tudi poletno šolo na temo socialnih inovacij, ki bo potekala od 28. avgusta do 2. septembra na Filozofski fakulteti v Beogradu.

Socialne inovacije se nanašajo na nove ideje, koncepte, produkte, storitve in prakse, razvite z namenom zadovoljevanja družbenih potreb ali reševanja družbenih izzivov. Cilj socialnih inovacij je izboljšanje kakovosti življenja ljudi z naslavljanjem različnih družbenih vprašanj, kot na primer staranje prebivalstva, socialna neenakost, priseljevanje ter izobraževalni, zdravstveni, okoljski ali drugi izzivi.

Namen projekta TESI je zapolniti vrzel na področju terciarnega izobraževanja v evropskih državah, ki socialne inovacije šele prepoznavajo kot pomembno sredstvo reševanja družbenih izzivov. Skupni magistrski študijski program na področju socialnih inovacij tako izhaja iz  potreb sodobne družbe in bo prispeval znanja in veščine, potrebne za naslavljanje prihajajočih družbenih izzivov. Mednarodni študijski program bo oblikovan s pomočjo mreže univerz, raziskovalnih ustanov, podjetij  in drugih organizacij, ki delujejo na področju socialnih inovacij. Program predvideva štipendije za mobilnost med partnerskimi univerzami in vključuje obdobje študentskega usposabljanja oziroma pripravništva v dejanskem delovnem ali raziskovalnem okolju.

Program oblikujejo projektni partnerji: Grška odprta univerza v Solunu, Fakulteta za humanistične in družboslovne študije Zagreb, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza Iuav v Benetkah, Filozofska fakulteta Univerze v Beogradu, Fakulteta za družbene vede Univerze v Tirani, Univerza v Bologni in štirje pridruženi partnerji iz Italije, Slovenije, Albanije ter Bosne in Hercegovine.

Doslej je bila organizirana vrsta dejavnosti, spletnih tečajev in študijskih obiskov. Na študijskih obiskih v Zagrebu, Atenah in Tirani si si partnerji izmenjali dosedanje izkušnje, prepoznali potrebe s področja socialnih inovacij in pripravili vsebino študijskega programa. Organizirali so serijo spletnih seminarjev, kjer so bile predstavljene teme, ki bodo vključene vanj. V prihajajočem tednu med 28. avgustom in 2. septembrom bo potekala poletna šola o socialnih inovacijah na Filozofski fakulteti v Beogradu. Udeleženci poletne šole bodo pridobili znanja s področja socialnih inovacij in se spoznali z dobrimi praksami iz Jadransko-jonske regije. Program bo vključeval predavanja, predstavitve dobrih praks, delavnice ter obisk lokalnih podjetij, ki delujejo na področju socialnih inovacij. Iz Slovenije se bo poletne šole udeležilo pet udeležencev, ki so se prijavili na javni poziv.

Dodatne informacije o projektu najdete na povezavi.