ZRS KOPER PREDSTAVLJA KNJIGO DR. MAJE ZADEL: Transkulturnost v objemu nacionalizma

Koper

Dr. Maja Zadel z Inštituta za družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper se v knjigi Transkulturnost v objemu nacionalizma osredotoča na kulturo vsakdana, ki jo geografsko umešča v prostor slovenske Istre.

Avtorica se v knjigi Transkulturnost v objemu nacionalizma posveča proučevanju vsakdanjih kulturnih vzorcev v prostoru Istre v Sloveniji skozi zgodovino. V ospredje postavlja vlogo slovenskih in italijanskih medijskih vsebin, teoretično osnovo pa črpa iz Wolfganga Welscha, Homija J. Bhabhe, Glorie Anzaduo, Stuarta Halla in podobnih. Posebno pozornost posveti (samo)opredeljevanju in pomenu (slovenske) nacionalne ideologije na tleh slovenske Istre.

Delo predstavlja nadaljevanje študij transkulturnosti, tematika nacionalnosti pa je v današnjem času še posebno aktualna. V knjigo so vključeni tudi primeri prisvajanja pomenov med tem, kaj prebivalci tega območja razumejo kot "slovensko" in kaj kot "italijansko" "nacionalno".

Knjiga je bila sofinancirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.