ZRS KOPER IN CANKARJEV DOM: "Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski izgradnji miru"

Slovenija

Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper skupaj s Cankarjevim domom v Ljubljani vabita na tretje v ciklu petih predavanj, ki so na sporedu enkrat mesečno med novembrom 2019 in marcem 2020 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kot tretja bo 13. januarja ob 18. uri spregovorila izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante, ZRS Koper, Inštitut za filozofske študije. Predstavila bo ženske glasove v medreligijskem dialogu in religijski izgradnji miru.

Poročali smo že, da se je oktobra v okviru nacionalnega projekta ZRS Koper in Društva za primerjalno religiologijo z naslovom "Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize", ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), že odvila okrogla miza "Kritično razumevanje dinamike in kontekstov medreligijskega dialoga v Sloveniji", z novembrom pa se je nato pričel cikel petih predavanj, ki bodo trajala vse do marca letos.

Tretje predavanje z naslovom "Ženski glasovi v medreligijskem dialogu in religijski izgradnji miru" bo tako na sporedu v ponedeljek, 13. januarja, pričelo pa se bo ob 18. uri. Predavateljica izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante z Inštituta za filozofske študije ZRS Koper bo spregovorila o tem, da čeprav je glas žensk in njihovo udejstvovanje v medreligijskem dialogu in pri religijski vzpostavitvi miru, vsaj na vidni formalni ravni, izpuščen in prezrt prav na neformalnih ravneh, v izrazu konkretnih delovanj in akcij, je žensko prizadevanje za izgradnjo (religijskega) miru zelo živo in navzoče.

Izr. prof.dr. Nadja Furlan Štante (na fotografiji zgoraj) poudarja, da je ob tem pomembno opozoriti, da je vprašanje enakovredne spolne pripoznanosti oziroma prepoznanosti žensk in njihove vidne vloge tudi na formalnih ravneh pravzaprav zelo tesno povezano z vprašanjem razumevanja in pozicioniranja religijskega (D) drugega. Zato je ključ do enakovredne pripoznanosti ženskega glasu ena od ključnih sestavin kvalitetnega medreligijskega dialoga oziroma ključ za enakovredno pripoznanje religijskega (D)drugega. Oboje je namreč ključnega pomena pri transformaciji in dvigu človeške zavesti tako na individualni kot na kolektivni ravni.

Furlan Štantetova je višja znanstvena sodelavka in izredna profesorica religijskih znanosti na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Fokus njenega znanstveno-raziskovalnega dela je osredinjen na ženske religijske študije, ekofeminizem, religijo in ekologijo in medreligijski dialog.

Vsa predavanja potekajo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Naslednja bodo potekala 13. januarja, 4. februarja in  zadnje 3. marca.

Več informacij na spletni strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij.