ZNANSTVENO-STROKOVNI SIMPOZIJ UP: O sedanjosti in prihodnosti vinskega in gastronomskega turizma na turističnih kmetijah

Piran

Ciljni raziskovalni projekt Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah (Vingatur, V5-2030 – MKGP, ARRS) je kompleksen raziskovalno – razvojni projekt, ki sta ga omogočila MKGP RS in ARRS. V njem sodeluje več kot 10 raziskovalcev s treh univerz in petih fakultet: z Univerze na Primorskem Fakulteta za management, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakulteta za turistične študije Turistica, z Univerze v Ljubljani Filozofska fakulteta ter z Univerze v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

Na odlično obiskanem simpoziju, ki je potekal na Fakulteti za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem, so zbrane najprej nagovorili dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, dr. Marijana Sikošek, dekanja Fakultete za turistične študije Turistica UP, Tatjana Buzeti, državna sekretarka z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem z Ministrstva za gospodrstvo, turizem in šport RS, Matija Vimpolšek, dosedanji predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije ter dr. Simon Kerma, vodja projekta. Izpostavljen je bil pomen medsektorskega sodelovanja in povezovanja, kot tudi pomen prenosa raziskovalnih spoznanj v izobraževalne programe, v kmetijstvo in gospodarstvo.

Nova raziskovalna spoznanja in razmišljanja o vlogi in pomenu vinskega in gastronomskega turizma so bila predstavljena v enajstih predstavitvah. V prvem delu simpozija je dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) izpostavil mesto in vlogo turističnih kmetij v kontekstu gastronomskega turizma in razvoja turizma na podeželju, dr. Simon Kerma (UP FTŠ Turistica) in dr. Matjaž Hladnik (UP FAMNIT) pa sta predstavila analizo rezultatov anket z nosilci dopolnilne dejavnosti turizem na kmetiji.

Udejanjanje medsektorskega povezovanja: dr. Simon Kerma (vodja projekta, UP FTŠ Turistica), dr. Tina Zavašnik Bergant (MKGP RS, spremljevalka CRPa), dr. Marijana Sikošek (dekanja UP FTŠ Turistica), dr. Klavdija Kutnar (rektorica UP), dr. Aleš Gačnik (idejni vodja in predlagatelj projekta, UP FTŠ Turistica), Tatjana Buzeti (državna sekretarka na MKGP RS) in Dubravka Kalin (generalna direktorica Direktorata za turizem MGTŠ RS). Foto: Ekatarina Donetskaia

dr. Emil Juvan (UP FTŠ Turistica) je izpostavil uvide obiskovalcev turističnih kmetij skozi razumevanje potencialov razvoja enogastronomskega turizma na podeželju, dr. Dejan Cigale in dr. Barbara Lampič (UL FF) pa sta opozorila na to, kako se odraža trajnostni razvoj na turističnih kmetijah.

V drugem delu simpozija sta dr. Barbara Lampič in dr. Irma Potočnik Slavič (UL FF) izpostavili vinske turistične ceste kot pomemben dejavnik razvoja podeželja, medtem ko so  dr. Igor Jurinčič, dr. Simon Kerma in dr. Aleš Gačnik (UP FTŠ Turistica) predstavili primerjalno analizo vinskih in gastronomskih prireditev v slovenskih vinorodnih okoliših. dr. Igor Jurinčič in dr. Aleš Gačnik sta opozorila na pomen kritičnega vpeljevanja dobrih praks iz tujine v naš kulturni prostor in ob tem izpostavila izbrane primere iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske.

Odlična udeležba odraža relevantnost tematike in programa simpozija. Foto: Janja Viher

Alenka Baruca Arbeiter, dr. Matjaž Hladnik in dr. Dunja Bandelj (UP FAMNIT) so opozorili na pomen vključevanja tradicionalnih/avtohtonih sort rastlin in pasem živali v ponudbo turističnih kmetij, dr. Martina Robačer, dr. Martina Bavec in dr. Franc Bavec pa so spregovorili o perspektivah razvoja ekoloških turističnih kmetij. dr. Aleš Gačnik in mag. Maja Plahutnik Nahtigal (UP FTŠ Turistica) predstavila izsledke analize uporabe digitalnih kanalov komuniciranja turističnih kmetij s poudarkom na spletnih mestih in družbenih omrežjih, dr. Štefan Bojnec (UP FM) pa je poudaril in izpostavil pomen turističnih kmetij pri ohranjanju in razvoju slovenskega podeželja.

Znanstveni simpozij je bil sklenjen s predlogi raziskovalno-razvojnih vsebin kot temeljev za oblikovanje medsektorskih ukrepov za nadaljnji razvoj vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah ter z zanimivo zaključno diskusijo.

Znanstveno – strokovni simpozij izpričuje dejstvo, da je potrebno razvoj načrtovati na osnovi celostnih multidisciplinarnih raziskav, v katerih se odraža tako mednarodno poznavanje tematike, kot tudi značilnosti terena. Prihodnost turističnih kmetij v Sloveniji pa je nedvomno odvisna od kreativnega in inovativnega medsektorskega sodelovanja kmetijstva, turizma, kulture, znanosti …

Avtor: dr. Aleš Gačnik 

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija