Znanstveni simpozij ob 300. letnici punta

Posočje

V Tolminu so danes pripravili mednarodni znanstveni simpozij ob 300. obletnici Tolminskega punta in 130. obletnici rojstva pisatelja Ivana Preglja, avtorja zgodovinskega romana Tolminci. Simpozij sta pripravili Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Tolminski muzej, z njim pa se zaokrožuje praznovanje okrogle obletnice Tolminskega punta.

S svojimi prispevki so na simpoziju, ki se pravkar končuje, sodelovali zgodovinarji različnih generacij, od tistih, ki so se z obsežno tematiko tolminskega punta srečevali že pred desetletji, do tistih, ki so prvič posegli na določena specifična področja, ki vplivajo na ravnanja na Tolminskem in pozneje na Goriškem.

Tolminski kmečki upor se je začel leta 1713, ko so se kmetje na Goriškem in deloma na Kranjskem uprli novim državnim davkom. Največji spopad med oblastjo in kmeti je bil junija 1713 pri Solkanu, oblasti pa je uspelo upor nasilno zatreti.

Simpozij je bil postavljen v zgodovinski čas, ko so v Gorici intenzivno potekala zasliševanja tolminskih upornikov in se raziskovale številne pritožbe, ki so jih proti svojim gospodarjem izrekali podložniki določenega zemljiškega gospostva ali vasi.

Udeleženci so na njem poskušali poiskati odgovore na vprašanja o položaju tedanjega tretjega stanu, torej kmečkega, a tudi širše podeželskega prebivalstva, o interesih, intrigah in spletkah goriškega plemstva in meščanstva, o vremenskih in zdravstvenih težavah v času punta, o krutosti in sporočilnosti kaznovanja upornikov ter tudi o spominjanju na upor.