ZNANO, KOLIKO ZNAŠA DAVEK EPIDEMIJE V OBALNO-KRAŠKEM GOSPODARSTVU: V povprečju v Sloveniji za 54 evrov višje plače, na Obali in Krasu za 32

Slovenija

Na poslovanje gospodarskih družb v obalno-kraški regiji je v letu 2020 najbolj vplivala epidemija in z njo povezani ukrepi, zaradi katerih je prišlo do velikega zmanjšanja prihodkov. Upad je večji v primerjavi s celotno državo, kar na koprski izpostavi Ajpesa pripisujejo večjemu deležu družb s področja gostinstva na tem območju.

Gospodarske družbe obalno-kraške regije so lani ustvarile 4,207 milijarde evrov prihodkov, kar je 14 odstotkov manj kot v predhodnem letu, medtem ko je bil upad prihodkov na ravni države šestodstoten. "Tako velik upad prihodkov je vsekakor posledica epidemije in izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni," so po današnji spletni novinarski konferenci sporočili iz koprske izpostave Ajpesa.

Tolikšen upad pripisujejo nekoliko večjemu deležu družb s področja gostinstva, ki je utrpelo relativno največji upad prihodkov, v kombinaciji z velikim upadom prihodkom v trgovinski dejavnosti, ki je tudi močneje zastopana na območju.

Prihodki gostinstva so upadli za 31 odstotkov, sledile so kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti s 44-odstotnim padcem. Nominalno so prihodki najbolj upadli v trgovini, za 375 milijonov evrov.

Neto čisti dobiček vseh gospodarskih družb v regiji je v letu 2020 dosegel 113,45 milijona evrov, kar je 40,3 odstotka manj kot predlani. Zmanjšanje neto čistega dobička je podobno kot drugod po državi.

Neto dodana vrednost se je v letu 2020 zmanjšala za sedem odstotkov na dobrih 857 milijonov evrov. Število zaposlenih se je zmanjšalo za tri odstotke na 21.560. Neto dodane vrednosti so tudi v letu 2020 največ ustvarile družbe v dejavnosti prometa in skladiščenja (302 milijona evrov), sledijo družbe v predelovalni (191 milijonov evrov) in trgovinski dejavnosti (146 milijonov evrov). Družbe v prometu in skladiščenju so ustvarile tudi največ neto čistega dobička, in sicer 56 milijonov evrov.

Zaradi negotovih časov se družbe v letu 2020 najbrž niso odločale za investicije in je vrednost sredstev ostala na enaki ravni kot v letu 2019, so pa gospodarske družbe povečale kapital za pet odstotkov. Zaradi povečanja kapitala so družbe pokrivala sredstva s kapitalom že z več kot 50 odstotki, kar kaže na še manjšo zadolženost družb.

Razen na področju gostinstva ter kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti, kjer so družbe utrpele neto čisto izgubo, se položaj družb v obalno-kraški regiji kljub velikemu zmanjšanju prihodkov v letu 2020 ni bistveno poslabšal, so sklenili na Ajpesu. Letno poročilo za leto 2020 je predložilo 4.895 družb, kar je 32 več kot za leto 2019.

Mesečna bruto plača na zaposlenega se je v Obalno-kraški regiji povečala za 32 evrov oziroma 1,9 odstotka, iz 1.672 evrov v letu 2019 na 1.704. Na ravni države je znašala mesečna bruto plača 1.774 evrov in se je glede na preteklo leto povečala za 54 evrov oziroma 3,1 odstotka.

Letno poročilo za leto 2020 je predložilo tudi 3.360 samostojnih podjetnikov, ker je za 107 manj kot za leto 2019. Na podlagi delovnih ur so imeli samostojni podjetniki 2.424 zaposlenih oziroma dva odstotka manj kot v letu 2019, pri tem v število zaposlenih niso všteti samostojni podjetniki - nosilci dejavnosti.

Ustvarili so 242.480 tisoč evrov prihodkov, kar je devet odstotkov manj kot v predhodnem letu; 224.302 tisoč evrov odhodkov, kar devet odstotkov manj kot v predhodnem letu, 75.695 tisoč evrov neto dodane vrednosti, kar je 4 odstotke manj kakor v letu 2019, in izkazali 18.178 tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je 10 odstotkov manj kot v letu 2019.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija