Žito v devetih mesecih z dobrim milijonom čistega dobička

Skupina Žito je v prvih devetih mesecih letos prodala za 79,87 milijona evrov, družba pa za 74,6 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je malenkost nad rezultatom v enakem obdobju lani. Medtem ko sta ta čas lani beležili izgubo, je skupina v letošnjih devetih mesecih ustvarila 1,06 milijona, družba pa 1,14 milijona evrov čistega dobička.

Prodaja skupine je bila od januarja do septembra višja za 0,8 odstotka, matične družbe pa za dva odstotka, je Žito sporočilo prek spletne strani Ljubljanske borze. Skupina je sicer v primerljivem obdobju lani ustvarila izgubo v višini 566.000 evrov, družba pa v višini 315.000 evrov.

Glavnino prihodka predstavlja domači trg

Prodaja je v letošnjih prvih treh mesecih zrasla v stebrih kruh in sodobna kuhinja, medtem ko je prodaja v konditorstvu in mlinarstvu upadla. Glavnino prihodka je še vedno predstavljal domači trg, kjer je prodaja upadla za 0,6 odstotka.

Na tujih trgih so beležili 2,1-odstotno rast

Na tujih trgih, kjer Žito ustvari skoraj 17 odstotkov prihodkov, so beležili 2,1-odstotno rast. Ta je predvsem posledica povečane prodaje svežih in trajnih pekovskih izdelkov na trge EU. Rast bi bila še višja, če ne bi beležili zmanjšanja odjema bonbonov in žvečilne gume s strani nemškega kupca Hitschler.

"Že dalj časa se soočamo z negativnimi gospodarskimi trendi, visokimi cenami ključnih surovin na nabavnih trgih, padanjem kupne moči ter kreditnim krčem. Kljub temu smo presegli načrtovani čisti dobiček in presegli vse zadane cilje," je rezultate pospremil predsednik uprave Janez Bojc.

Odločni postati vodilni proizvajalec in upravljalec znamk žitnih izdelkov v regiji

Kot je dodal, so še vedno trdno odločeni postati vodilni proizvajalec in upravljalec znamk žitnih izdelkov v regiji. "Verjamemo, da bo družba tudi v prihodnje uspešna, zato izražamo namero po nadaljnjem nakupu delnic Žita," je poudaril.

Žito je eno od 15 podjetij namenjenih za privatizacijo

Žito je eno od 15 podjetij, ki so na prvem seznamu deležev države in državnih družb, namenjenih za privatizacijo. Slovenska odškodninska družba, Modra zavarovalnica, KD Kapital in Skladi ter Adriatic Slovenica, ki obvladujejo 50,70 odstotka v Žitu, so 23. oktobra podpisali sporazum o skupni prodaji delnic družbe Žito. Trenutno teče rok za dajanje ponudb za izbor finančnega svetovalca pri prodaji.