Židan in Princes slovesno podpisala pogodbo

Vipavska dolina

Minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan ter vipavski župan Ivan Princes sta včeraj v Lanthierijevi graščini v Vipavi slovesno podpisala pogodbo šest milijonov evrov vrednega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju reke Vipave - v njenem zgornjem toku. V okviru omenjenega projekta bodo Vipavci zgradili čistilno napravo in del kanalizacijskega omrežja.

Po včerajšnjem podpisu pogodbe bodo izvajalci morali nekoliko pohiteli z delom, ki so ga že pričeli. Čistilna naprava mora biti namreč zgrajena do junija prihodnje leto, nato bo do zaključka del na vseh povezovalnih kanalih in kanalizacijskem omrežju letno dni obratovalo poizkusno.

Spomnimo:

V okviru projekta, ki je del operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in se bo predvidoma zaključil decembra 2015, je načrtovana izgradnja nove centralne čistilne naprave Vipava z zmogljivostjo 6000 populacijskih enot. Zgrajen bo tudi kanalizacijski sistem v skupni dolžini 9,5 kilometra s pripadajočimi objekti ter obnovljen del vodovodnega omrežja.

Največ težav s tehnološkimi odpadnimi vodami

Nova čistilna naprava bo namenjena le komunalnim odpadnim vodam iz Vipave in okoliških vasi, obstoječa čistilna naprava z zmogljivostjo 10.000 populacijskih enot pa bo ohranjena za čiščenje industrijskih odpadnih voda iz bližnjih industrijskih obratov.

Največ težav na tem območju namreč povzročajo prav tehnološke odpadne vode vinske kleti in mlekarne, ki jih zaradi velikih nihanj in visoke biološke obremenitve obstoječa čistilna naprava ni zmogla sprejeti. Odvečni del neočiščenih odpadnih voda se zato predvsem v obdobju trgatev preliva v reko Vipavo.

Izboljšala se bo kakovost voda in tal

Z uresničitvijo projekta ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Vipave se bo povečalo število na novo priključenih prebivalcev na javni kanalizacijski sistem. S tem se bo izboljšala kakovost voda in tal, saj se bo zmanjšala količina škodljivih snovi, kar bo prispevalo tudi k izboljšanju življenjskih in zdravstvenih pogojev prebivalcev.

Izvedba projekta je odvisna tudi od sprejetja občinskega proračuna za leto 2014. Za investicijo bo morala namreč zagotoviti kar 2,3 milijona sredstev, zato proračun za prihodnje leto predvideva zadolževanje v višini 900.000 evrov.

V okviru drugega sklopa projekta je načrtovana ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Renče-Vogrsko ter delu mestne občine Nova Gorica.

Občina Vipava je k skupnemu projektu za odvajanje in čiščenje voda v porečju reke Vipave pristopila leta 2008. Takrat so v njem poleg vipavske sodelovale še novogoriška mestna občina ter občini Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica. Vendar vsem sodelujočim občinam v projektu ni uspelo v postavljenem roku pripraviti ustreznega projekta, zato je ministrstvo vipavski občini leta 2010 dovolilo samostojen nastop za pridobitev evropskih sredstev.

Deli novico: