ZELENA, DIGITALNA IN VKLJUČAJOČA UP: Pedagoška fakulteta dosegla nov razvojni mejnik na področju visokošolske didaktike (FOTO)

Koper

V petek, 1. decembra, so na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (UP PEF) potekali trije dogodki s področja visokošolske didaktike.

Potekalo je usposabljanje raziskovalcev, asistentov in visokošolskih učiteljev, ki v okviru ciklusa usposabljanj s področja visokošolske didaktike od 16. novembra do 15. decembra pridobivajo temeljna znanja s področja aktivnih metod učenja in poučevanja v na študenta osredinjenem izobraževanju.

V okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča UP (GDI UP), aktivnosti "Digitalni PAI", je bila izvedena delavnica pilotnega usposabljanja visokošolskih učiteljev za (nadaljnji) razvoj digitalnih kompetenc in razvoj pristopov za vključevanje digitalnih tehnologij v visokošolsko poučevanje.

Od ponedeljka, 27. novembra do 1. decembra, pa je potekalo tudi usposabljanje v okviru mednarodnega projekta BOOST, kjer je UP PEF v vlogi evropskega eksperta za razvoj pristopov pri na študenta osredinjenem, kombiniranem učenju (blended learning) in na področju internacionalizacije univerz. S tem so bile zagotovljene tri različne, vendar vsebinsko sinergično povezane dejavnosti visokošolske didaktike:

- začetno usposabljanje bodočih visokošolskih učiteljev za kakovostno visokošolsko izobraževanje – poučevanje (PAI),

- usposabljanje visokošolskih učiteljev za (nadaljnji) razvoj digitalnih kompetenc in razvoj pristopov pri vključevanju digitalnih tehnologij v visokošolsko poučevanje (projekt GDI UP, aktivnost "Digitalni PAI"),

- zagotavljanje ekspertne podpore v mednarodnem okolju na področju uvajanja digitalne tehnologije v na študenta osredinjenem študijskem procesu (BOOST).

S svojo dejavnostjo tako UP PEF zagotavlja podporo:

- visokošolskim učiteljem na začetku akademske poti oziroma na začetku poučevanja v visokošolskem izobraževanju,

- na področju vseživljenjskega učenja in razvoja na področju visokošolskega poučevanja,

- v ekspertni vlogi in izmenjavi v mednarodnem prostoru na področju na študenta osredinjenega poučevanja z vključevanjem digitalne tehnologije v izobraževalni proces ter internacionalizacije.

Več fotografij in utrinkov tukaj.