Zaznavanje poslovnih priložnosti v Sloveniji upada

Svetovni akademski konzorcij (GERA) je predstavil rezultate svetovne raziskave podjetništva Global Entrepreneurship Monitor (GEM) za leto 2013. Raziskava ugotavlja, da se trend upadanja zaznavanja poslovnih priložnosti v Sloveniji kljub obetavnemu porastu zgodnje podjetniške aktivnosti v svetu še vedno nadaljuje.

Po katastrofalno nizki podjetniški aktivnosti odraslega prebivalstva v letu 2008 v svetu je ta v zadnjih dveh letih znova opazno narasel, ugotavlja raziskava. Že tradicionalno v svetovnem merilu visoke stopnje zgodnje podjetniške aktivnosti izkazujejo predvsem manj razvite države, med katerimi vodita Zambija in Nigerija.

V svetovni raziskavi je lani sodelovalo 67 držav, pri čemer je bilo najmanj zgodnje podjetniške aktivnosti v Italiji, na Japonskem in v Franciji. V Evropi se je največ posameznikov podalo na podjetniško pot v vseh treh baltskih državah, podobne rezultate kot v omenjenih državah so dosegli tudi v ZDA.

Podatki niso razveseljivi za Slovenijo

Kljub splošnemu porastu pa podatki niso razveseljivi za Slovenijo, saj se je tudi lani nadaljeval trend upadanja zaznavanja poslovnih priložnosti. Kot poudarjajo na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij pri mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti, pa brez tega, da bi nekdo v svojem okolju zaznal poslovno priložnost in jo skušal uresničiti, ni novih podjemov.

Po petini odraslih, ki so v Sloveniji leta 2012 zaznali poslovne priložnosti, je bilo lani takšnih le še 16 odstotkov. Slovenija tako skupaj s Slovaško in Španijo zaseda 63. mesto na lestvici 67 držav, kjer zadnji mesti zasedata Južna Koreja in Japonska. V evropskem merilu bolj pesimistično sliko od Slovenije izkazuje samo še Grčija, pri kateri pa se je ta kazalec glede na leto poprej izboljšal.

Največ priložnosti pri Skandinavcih

Med evropskimi državami je bil lani delež zaznavanja poslovnih priložnosti najvišji na Švedskem in Norveškem, v Estoniji in Luksemburgu ter na Finskem. Na najvišjih mestih v svetovnem merilu so se znašla zlasti manj razvita afriška gospodarstva kot sta Nigerija in Uganda, kjer pa so značilnosti zaznanih poslovnih priložnosti bistveno drugačne. Večinoma gre namreč za podjetništvo iz nuje, saj je to pogosto edina priložnost za preživetje, tam kjer ni razvitega gospodarstva in delovnih mest.

Odraslih posameznikov, ki razmišljajo o tem, da bi v prihodnjih treh letih ustanovili podjetje, je bilo lani v Sloveniji samo 12 odstotkov, kar je za odstotno točko manj kot leto poprej in uvršča Slovenijo na 53. mesto v svetovnem merilu. Tako nizek odstotek posameznikov v državi s tako visoko brezposelnostjo in pomanjkanjem delovnih mest je po mnenju slovenskih raziskovalcev, ki so sodelovali pri projektu, zaskrbljujoče, saj očitno podjetništvo še vedno ni dovolj atraktivna možnost.

Strah pred neuspehom je v povprečju najmanj prisoten v manj razvitih državah, za katere je značilna visoka stopnja podjetniških namer in visoka stopnja zaznavanja poslovnih priložnosti. Med Slovenci je 30 odstotkov takih, ki jih je strah neuspeha, kar je nekoliko več kot leto poprej (27 odstotkov), pri tem pa je bil med evropskimi državami delež nižji le še v Švici (28) ter BiH (26).

Med podjetniki več žensk

Po predlanskem neslavnem rekordu, ko smo med nastajajočimi in novimi podjetniki v Sloveniji imeli manj kot četrtino žensk, se je ta delež lani izboljšal in predstavlja že skoraj tretjino. Za Slovenijo so se zvrstile Hrvaška, Italija, Grčija, Makedonija in celo Norveška.

Podatki raziskave GEM še kažejo, da bodo v prihodnjih letih nastajajoča in nova podjetja v Sloveniji zaposlovala več, saj se je delež podjetnikov, ki načrtujejo več kot pet novih zaposlitev v prihodnjih petih letih, lani v primerjavi z letom 2012 povečal za skoraj desetino.