ZAPOSLUJE FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE: Iščejo visokošolskega učitelja za področje geografije

Koper

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem skupaj s študenti že 24 let aktivno soustvarja dinamično akademsko okolje in izjemno izobraževalno izkušnjo. Zdaj v svoj kolektiv vabi visokošolskega učitelja za področje geografije, ki bo študente poučeval, vodil in usmerjal pri iskanju odgovorov na izzive spreminjajočega se sveta. Rok za oddajo prijav se izteče v petek, 12. aprila.

Z namenom nadaljnjega razvijanja Oddelka za geografijo Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v svojo akademsko skupnost vabi visokošolskega učitelja – docenta, ki so mu blizu področja fizične in družbene geografije.

Prednostne naloge bodo usmerjene v sodelovalno delo, ustvarjanje interaktivnega učnega procesa in dinamičnega učnega okolja, ki bo spodbujal celovit razvoj študentov. Izbranemu kandidatu nudijo dolgoročno sodelovanje in karierni razvoj znotraj urejenega, vključujočega ter ustvarjalnega delovnega okolja. Ponujajo tudi možnost napredovanja in kontinuiranega strokovnega, pedagoškega ter znanstveno-raziskovalnega izpopolnjevanja doma in v tujini.

Javni razpis z vsemi pogoji za zasedbo delovnega mesta skupaj s potrebno dokumentacijo za prijavo so objavljeni na spodnji spletni povezavi. Prijave so odprte do vključno petka, 12. aprila.

Trenutno je teku tudi prvi prijavni rok za vpis za fakultete, ki je odprt do 20. marca. Dodiplomski študij geografije na UP Fakulteti za humanistične študije ponuja splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede. Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije, terenskih in kabinetnih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo na praktičnem usposabljanju pri partnerskih ustanovah, so pomembne kompetence diplomantov geografije na UP Fakulteti za humanistične študije.

Dodatni prednosti študija geografije na UP Fakulteti za humanistične študije sta vključevanje raziskovalnega dela v študij in majhne skupine študentov, kar omogoča kakovostnejše delo s študenti. Pristop je bolj oseben in študenti zato v času študija lažje razvijejo svoje potenciale. Velik poudarek je na terenskih vajah, ekskurzijah, na programu pa izvajamo tudi samostojne večdnevne terenske seminarje po Sloveniji in Evropi.

Profil geografa je vsestransko zaposljiv na različnih področjih, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov, pojavov in procesov. Diplomanti se lahko zaposlijo v zasebnih in javnih ustanovah, državni in občinski upravi, izobraževalnih ustanovah, raziskovalnih institucijah, regionalnih razvojnih agencijah, načrtovalskih podjetjih, turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Več informacij na lahko najdete na spletni strani Oddelka za geografijo UP Fakultete za humanistične študije.

Deli novico: