ZAPOSLENI SO DUŠA IN TELO CPK: Iskanje ustreznih novih sodelavcev je vsakodnevni izziv

Koper

Zaposleni so duša in telo podjetja, kar velja tudi v CPK d.d.. Z leti se je število zaposlenih nekoliko spreminjalo, a v vseh 60 letih delovanja je CPK d.d. skrbel za varnost zaposlenih, jim omogočal dodatna izobraževanja ter usposabljanja in nagrajeval uspešno delo.

Ob ustanovitvi podjetja 8. 12. 1961 je bilo zaposlenih 443 delavcev. Število se je v prihodnjih letih nekoliko spreminjalo, saj je bilo odvisno predvsem od količine projektov, ki jih je podjetje dobilo v izvedbo. Leta 1965 je bilo tako zaposlenih 332 delavcev, naslednja štiri leta je postopoma raslo do 357, po letu 1984 pa se je ustalilo med 290 in 260. Letos je v CPK d.d. 284 zaposlenih. Zaposlujejo vse poklice iz gradbenega področja in ostalih tehničnih področij, kot so strojništvo, elektrotehnika, promet … ter seveda podporne službe, potrebne za delovanje podjetja.

Kot je dejala Aleksandra Dvorančič, poslovna asistentka predsednika upravnega odbora iz CPK d.d., so zelo ponosni, da je kar nekaj takih sodelavcev, ki so v podjetju že več kot 40 let: "Zavedamo se pomena in doprinosa, ki ga imajo zaposleni z daljšim delovnim stažem v CPK d.d., za podjetje in koliko znanja lahko predajo mlajšim generacijam, ki prihajajo. Poleg tega v CPK d.d. skrbimo za redno pridobivanje in obnavljanje strokovnih znanj z rednim letnim planiranjem ter izvajanjem internih in eksternih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Zavedamo se, da le ustrezno izobraženi, usposobljeni in motivirani zaposleni znajo in zmorejo zagotoviti dolgoročno uspešnost in učinkovitost posameznika in organizacije."

Usklajevanje dela in zaposlenih, ki so razdeljeni na različne projekte in lokacije, je poseben izziv. Kljub temu se v CPK d.d. trudijo, da zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje, da zaposlenim nudijo strokovna izobraževanja in usposabljanja, s čimer zagotavljajo konkurenčnost in kakovost izvedenih del. Tudi zaposlovanje novih sodelavcev je stalen proces, saj se vsi odhodi zaposlenih nadomeščajo. Glede na deficitarnost poklicev iz gradbenega področja, pa je iskanje ustreznih kandidatov vsakdanji izziv.