ZAPLET NA SEJI V IZOLI: Hoteli so dobro, a ni šlo skozi

Izola

Skupina izolskih občinskih svetnikov je na včerajšnji seji sveta, zadnji pred letošnjimi lokalnimi volitvami, predlagala amandma k rebalansu proračuna Občine Izola za leto 2018, s katerim so želeli preprečiti, da bi se financiranje že odprtih investicij zamaknilo v naslednji županski mandat. A predlog je na glasovanju nepričakovano padel.

"Ne bom rekel, da prav ne bo zmogla, nisem pa prepričan, če bo občina to lahko poplačala," predlog neuspelega amandmaja, ki nalaga, da izolska občina prevzema obveznosti, ki v plačilo zapadejo do petka, 16. novembra, torej dva dni pred lokalnimi volitvami, pravi prvopodpisani predlagatelj Gregor Perič. "Želeli smo, da ne bi prišlo do tega, kar se marsikdaj zgodi, in sicer da stare finančne obveznosti preidejo na novega župana," dodaja.

Kot pravi Perič, gre za prakso, s katero se v preteklosti ni strinjal niti trenutni župan Igor Kolenc, a predlagani amandma na včerajšnji seji ni dobil pričakovane podpore. Svetniki so bili namreč pri tej točki nesklepčni. Pod predlog so se sicer poleg Periča podpisali še Igor Franca, Petra Štefančič in Marisa Višnjevec Tuljak, vsi iz vrst Stranke modernega centra.

Dodali dva nova projekta

So pa svetniki potrdili predlog rebalansa proračuna za leto 2018, s katerim se med drugim v načrt razvojnih programov in proračun umešča projekt Seadrion. V okviru projekta bo Občina Izola kot pridruženi partner Univerze v Zagrebu pridobila projektno dokumentacijo za izgradnjo toplotne črpalke v objektu občinske uprave na Sončnem nabrežju 8.

Prav tako se v načrt razvojnih projektov proračuna dodaja projekt Kaštelir. "Aktivnosti, ki se bodo na projektu izvajale v prihodnjih dveh letih, se nanašajo na izvedbo vzdrževalnih del na gradišču, sanacijo obstoječega suhega zidu ter obstoječe kažete, postavitev usmerjevalne turistične signalizacije, nabavo orodij za opazovanje in igranje (kukalo, arheopeskovnik) ter nabavo elementov urbane opreme (koši za smeti, stojalo za kolesa)," so pojasnili v izolski občinski upravi.

Deli novico:

Hojladri |  03 .10. 2018 ob  15: 56
Kaj pa to ki se 7 let ni naredilo nic in naenkrat bum izola v gradbiscu! A mislite da smo mi obcani tolko neumni? Vsi ste ista pasta tam notri!!!! Upam da bo novi zupan vse pocistil in postavil nove pogoje..
:-/ |  29 .09. 2018 ob  19: 35
27.000 EUR je znesek kazni pred Državno revizijsko komisijo. Zaradi “napakice”. Plačali smo itak Izolani.
:-/ |  29 .09. 2018 ob  13: 17
27.000 EUR kazni. Da se ve.
IBRO |  29 .09. 2018 ob  11: 21
SD je izumrl v Kopru in kot kaže bo tudi v Izoli in Piranu.
Il giorno dopo |  29 .09. 2018 ob  08: 28
Po volitvah bo pa spet sledila kolektivna amnezija
@Desus |  29 .09. 2018 ob  08: 03
Edini način, da ima še Desus kaj besede pri kadrovanju je, da drži štango SD-ju.
Prevladujejo parcialni interesi.
Desus |  29 .09. 2018 ob  06: 56
Bravo priskledniki SD-ja ni čudno, da boste razočarani 18.11.ga na lokalnih volitvah če nimate jajc niti sedaj za dobit zadnje drobtinice, ki padajo Skoku iz mize- razočarali
Finance |  28 .09. 2018 ob  21: 52
10
Izolani nismo pozabili une sramote z ribo, ko je občina bres potrebe plačala 250.000 obresti zaradi trme župana.
Marinod |  28 .09. 2018 ob  20: 55
10
Nekaterim svetnikom je skrb za trasparentno finančno situacijo nepomembna.Govori se, da so se opozicijski svetniki ustrašili, ne vem pa koga. Verjetno jih je strah lastne sence.
Jih pa ni strah sejnin in so vedno prisotni, razen takrat, ko so postavljeni pred dejstvo.

Izolani, ko boste v kratkem zopet volili izbirajte bolj preudarno, zaupajte zaupanja vrednim.
svetniki |  28 .09. 2018 ob  20: 41
Saj Šimonovič in Žiža tudi. Trije mušketirji, poslanska plača, sejnina in še kup ugodnosti.
Lepo je v lepi (dragi) naši lepim politikom na naš račun živet...
zapadlost |  28 .09. 2018 ob  19: 38
Če terjatve zapadejo v plačilo 16. novembra, jih je pač treba poravnati! Kaj imajo veze volitve! Ali občina nima denarja? Kaj pa vse tiste obveznosti, ki zapadejo v plačilo do konca leta (31.12.2018)? Saj se vsak dan kaj plačuje! Pa plače? Sprejeti proračun mora vsebovati čim realnejše odhodke na podlagi vseh planiranih prihodkov občine. Če temu ni tako, so se gadno zaplanirali. Kakorkoli bodo ravnali - nameravajo metati pesek v oči novemu županu? To se vseeno vidi - prej ali slej. V proračun naslednjega leta se vkalkulirajo le plačila tistih investicij, ki že tečejo in katerih rok plačila je po 31.12.2018. Če prav razmišljam, zmanjkuje denarja in ena izmed možnih rešitev je rebalans plana.
Prva možnost je, da župan za največ 45 dni zadrži plačila posameznih izdatkov in/ali ustavi prevzemanje novih obveznosti, druga možnost je podaljšanje pogodbenih rokov in tretja je ustavitev prerazporejanja zaradi prevzemanja obveznosti.
40. člen ZJF nadalje še pravi:
(5) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna vlada oziroma župan predlagati rebalans proračuna.

(6) Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme Državni zbor oziroma občinski svet na predlog vlade oziroma župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

(7) V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, oziroma župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.

murje |  28 .09. 2018 ob  16: 35
12
To bi naj pomenilo, da bo vsak tisti župan, ki bo izvoljen, že na začetku mandata v nezavidljivi situaciji in z globokim minusom v proračunu, ki so ga zakrivili njegovi predhodniki in slabo upravljanje občine Izola. V bistvu so tukaj spet medsebojne politične igrice, kako, nekomu nastaviti veliko past...nihče namreč tudi ne piše, kolikšen je prevzem obveznosti, ki v plačilo zapade do 16.novembra 2018. Žal občinski svetniki ne premorejo niti toliko razumevanja in obče politične kulture, da jim je oveneli strankarski sistem več, kot pa resnicoljubnost in poštena drža vsaj do prebivalcev, ki so jih izvolili.
1