Zakaj vlada Bratuškove nadaljuje z uničevanjem Obalnega gospodarstva?

Slovenija se bo izvila iz gospodarske krize samo z odpiranjem novih delovnih mest. Čeprav je v Mestni občini Koper brezposelnost primerjalno nižja od slovenskega povprečja, tudi pri nas potrebujemo nove investicije z visoko dodano vrednostjo.

Namesto da bi Vlada s svojimi ukrepi pomagala odpirati nova delovna mesta, jih z nesmiselnimi dejanji celo onemogoča. Ali je to maščevanje Alenke Bratušek zaradi imenovanja Gašparja Gašpar Mišiča za predsednika uprave Luke Koper?

Zadnje v nizu pogubnih dejanj je povezano s prosto ekonomsko cono v Luki Koper. Ekonomske cone so v celotni Evropski uniji pomemben motor investicij in kvalitetnih delovnih mest, urejajo pa jih pravila državne pomoči. Običajno so vezane na pristanišča in letališča kot logistične centre, ki se jim priključijo proizvodna in storitvena podjetja. Ekonomske cone ponujajo davčne olajšave za investicije in odpiranje delovnih mest, kar privlači investitorje in zagotavlja pozitivne gospodarske učinke tako za regijo kot celotno državo.

In namesto da bi Vlada Alenke Bratušek razširila ekonomsko cono na širše območje slovenske Istre, se je odločila, da bo ukinila že obstoječo cono, ki je od vstopa v Evropsko unijo obstajala v okviru Luke Koper. In to kljub ekonomskim študijam, ki so dokazovale pozitivne učinke te cone na celotno slovensko gospodarstvo.

Še več, to je storila kljub temu, da je ista Vlada z Mestno občino Koper in Luko Koper še v letošnjem letu podpisala Pismo podpore o gospodarskih razvojnih prizadevanjih lokalnega okolja in pristanišča za mednarodni promet v Kopru. V tem dokumentu je Vlada podprla zamisel "o ustanovitvi še ene ekonomske cone v Kopru", ki bi povečala obseg "trgovinske in proizvodne dejavnosti vse s ciljem izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva".

Pred poletjem je torej Vlada podpisala uradni dokument, v katerem je podprla ustanovitev nove ekonomske cone. Sedaj pa taista Vlada namesto tega celo ukinja že obstoječo cono v Luki Koper. Zakaj? Ali gre res za maščevanje predsednice vlade Alenke Bratušek za obalno vstajo, ki je obranila mesto lokalne skupnosti v nadzornem svetu Luke Koper in s tem tudi ohranila predsednika uprave podjetja Gašparja Gašparja Mišiča? Ali je to gospodarska politika, s katero misli ta Vlada državo rešiti iz krempljev gospodarske krize?

In kako skuša Vlada obrazložiti svojo odločitev? Najprej izpostavi, da v zadnjih letih davčne ugodnosti tako ali tako niso bile izkoriščene. Pri tem pa pozabi, da je Vlada prav sama kriva za to, saj je vsa ta leta gluha za predloge za spremembo zakona in podzakonskih aktov, ki so dejansko birokratsko onemogočili, da bi bile te ugodnosti izkoriščene. Torej najprej ohranja sistem, ki onemogoča učinkovito koriščenje ugodnosti – kar zadnja vodstva Luke Koper niso znala dopovedati državnemu vrhu – nato pa se na to sklicuje, ko ukine sam obstoj ekonomske cone.

In tako Vlada pametno ugotovi, da režim ekonomskih con "ni zaživel v zadostni meri" ter namesto da bi prilagodila podzakonske akte, ki bi omogočili, da bi zaživel, te cone sploh ukine. Najbolj absurdno pa je nadaljevanje argumentacije, saj Vlada zatrdi, da so ekonomske cone smiselne v tistih državah, "kjer je stopnja obdavčitve dohodkov pravnih oseb visoka" ter pri tem doda, da v Sloveniji ni tako, saj naj bi bilo pri nas "davčno breme na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb … dokaj nizko". Človek se vpraša, ali živimo v isti državi.

Sebastjan Jeretič je svetovalec župana Mestne občine Koper. Komentar izraža stališča avtorja in ne nujno uredništva spletnega portala RegionalObala.si.

Deli novico:

GGM |  12 .11. 2013 ob  17: 27
diplomiral sem leta 2011 in leta 2013 že na čelu LK, kjer bom KAO razkril kdo je kradu
Jernej |  12 .11. 2013 ob  17: 18
Tako ti je to pri nam moj Jeretič. Vidiš i sam koliko Bratuškovih imamo tudi na obali.
Dingo |  12 .11. 2013 ob  17: 13
Spet posploševanja, zavajanja,... Ekonomska cona, taka kot je v naši zakonodaji, nima prav nobenega pozitivnega učinka na luko in druge firme. Lahko jo ukinejo jutri in noben ne bi vedel. In tudi če spremenijo zakonodajo sama cona ne reši še nič... mah, dejte vprašat še kakega drugega strokovnjaka, in ne tega "strokovnjaka".
Smetar |  12 .11. 2013 ob  16: 37
Seba,kdo si ti da tukaj soliš pamet.Svetuj Popetu tako še naprej,da čim prej zaključite to agonijo.
krone |  12 .11. 2013 ob  15: 26
katera podjetja pa dleujejo v coni luka koper?