ZADNJI POZIV: Rok za oddajo vlog za bivanje v študentskih domovih poteče ta petek

Koper

Do tega petka, 16. avgusta, imajo vsi, ki se na novo prijavljajo za sprejem ali za podaljšanje bivanja v študentskih domovih ali pri zasebnikih s subvencioniranim bivanjem, čas za oddajo vloge. V razpisu, ki je izšel v začetku junija, so bile na Primorskem razpisane kapacitete v štirih mestih: Kopru, Izoli, Portorožu in Novi Gorici. Skupaj je na voljo 1.272 prostih mest, od tega 517 mest za študente, ki se na novo prijavljajo za sprejem, ter 755 mest za študente, ki svoje bivanje podaljšujejo v novo študijsko leto.

Rok, ki ga torej kandidati za sprejem subvencioniranega bivanja ne smejo zamuditi, je 16. avgust 2019. Prošnjo za sprejem subvencioniranega bivanja morajo oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prošnjo.

Rok za oddajo prošenj za podaljšanje bivanja je prav tako 16. avgust  2019. Prošnjo za podaljšanje bivanja vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2018/19 bivali v javnih ali zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih ali pri zasebnikih s subvencijo in se niso izselili iz javnih ali zasebnih študentskih domov oziroma dijaških domov in niso prekinili nastanitvene pogodbe za bivanje pri zasebnikih. Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/bivanje/). Tudi v tem primeru lahko vsak študent odda samo eno prošnjo.

O načinih oddaje vloge, njenih obveznih prilogah in o zahtevanih pogojih, ki jih morajo kandidati, ki se prijavljajo, upoštevati, je podrobno opisano v razpisu, ki je objavljen na spletni strani UP ŠD www.sd.upr.si.

Aktivnosti Visokošolskega središča v Kopru, ki skrbi za nastanitev študentov treh slovenskih univerz: Univerze na Primorskem (UP), Univerze v Ljubljani (UL) in Univerze v Novi Gorici (UNG), izvaja članica Univerze na Primorskem, UP Študentski domovi. Lastne zmogljivosti UP (št. ležišč) v primerjavi z UL in UM so izjemno nizke. Svojim študentom lahko ponudi le 328 postelj, čeravno vsako leto sprejme po skoraj 1300 vlog. Razlika (972 postelj) je pokrita z nameščanjem študentov v dijaško študentskih domovih, zasebnih študentskih domovih in oddajanjem namestitev pri zasebnikih.

Kje in koliko namestitev je na voljo?

Visokošolsko središče v Kopru je razpisalo skupaj 1272 ležišč, od tega 517 za sprejem in 755 za podaljšanje bivanja. 

Več informacij:

Zaposleni v pisarni Študentskih domov Univerze na Primorskem so na voljo v času uradnih ur, in sicer: vsak delovnik od 8.00 do 16.00 ure. Svoja vprašanja lahko kandidati pošljejo tudi na e-naslov: dubravka.razman@upr.si.

Deli novico: