Začenja se novo študijsko leto

Slovenija

Slovenske univerze bodo danes odprle vrata okoli 20.000 brucem in ostalim študentom, ki vstopajo v novo študijsko leto. Po mnenju mnogih gre za eno najlepših obdobij v življenju, za bruce pa se bo začelo z dobrodošlicami vodstev univerz in študentskih organizacij.

Tako se bodo ljubljanski študentje, ki so sicer z novim študijskim letom dobili tudi novega rektorja univerze Ivana Svetlika, v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani tudi letos osredotočili na informiranje mlajših kolegov o študiju in obštudijskih dejavnostih.

Za uvodna srečanja s študenti bodo poskrbeli tudi na fakultetah mariborske univerze, kjer bodo informatorji ŠOU v Mariboru brucem delili informativne mape Dostop, ki jih potrebujejo za uspešno vključitev v študentsko življenje.

Dobrodošlica tudi na ŠOUP-u

Tradicionalno dobrodošlico za bruce in ostale študente prav tako pripravljajo na fakultetah primorske univerze, kjer je novost prihajajočega leta spletna izmenjevalnica študijske literature Knjiga 8 giga.

Letos je bil v prvem roku na fakultete sprejet 13.201 študent, v drugem pa 4438, za tretji rok podatkov še ni, saj je vpis začel prav danes in poteka do sobote.

Na univerzah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in na Primorskem ter na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih je za študijsko leto 2013/2014 sicer na voljo 25.173 vpisnih mest za redni in izredni študij.