ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV: ŠOUP predlaga brezplačen javni prevoz za študente v Slovenski Istri

Koper

Na Študentski organizaciji Univerze na Primorskem (ŠOUP) so pripravili pobudo, ki bi omogočila brezplačen javni prevoz študentkam in študentom v Slovenski Istri. 

Menijo, da se študenti v času inflacije soočajo z različnimi stroški, ki pa bi jih brezplačen javni prevoz vsaj nekoliko omilil. Na ŠOUP zagovarjajo trajnostno politiko na področju prometa in se hkrati zavzemajo za rešitve, ki bi študentom olajšale študijsko življenje. To je tudi glavni razlog, da so se odločili za tovrstno pobudo.

Pobudo so že poslali vsem štirim istrskim občinam (Koper, Izola, Ankaran, Piran), ker verjamejo, da bi brezplačen javni prevoz zagotovil tudi večje število uporabnikov. Hkrati poudarjajo, da bi lahko študenti svoj status izkazali s študentsko izkaznico. Vzpostavitev sistema, ki bi študentom zagotavljal brezplačen javni prevoz, pa ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov.

Verjamejo, da se bodo v prihodnjih dneh sestali s predstavniki P.I.K.A. občin in spregovorili o predlogu. Odprti so za vsa pojasnila in predstavitev predloga. O predlogu ŠOUP je spregovorila tudi sekretarka za socialno in študentsko problematiko Tjaša Mele:

"Študenti smo v preteklih mesecih pri cenah prevoza, najemnin ter na nekaterih drugih področjih občutili posledice inflacije in to je tudi eden od razlogov, da smo na ŠOUP predlagali uvedbo brezplačnega javnega prometa za študente, ki obiskujejo visokošolske zavode v istrskih občinah. Verjamemo, da bo ta ukrep pozitivno sprejet med študenti, saj bo vsaj nekoliko olajšal njihovo finančno breme. Pravica do javnega prevoza je namreč ena temeljnih pravic, ki izhajajo iz statusa študenta, zato je prav, da jim omogočimo koriščenje te pravice v celoti."

Deli novico: