Za drago ogrevanje odgovorna občina

Goriška

Direktor podjetja Kenog, Marko Bucik, je prepričan, da znižanja stroškov brez večjih investicijskih vlaganj v obstoječi sistem ogrevanja ne gre pričakovati. Za obnovo omrežja pa je odgovoren lastnik, to je Mestna občina nova Gorica.

Marko Bucik se je odzval na očitke o neracionalnem delovanju javnega podjetja Kenog. Odgovornost za ugotovitve komisije Bucik zavrača, češ da se ugotovitve nanašajo na čas, ko njega še ni bilo na direktorskem mestu. Da so napadi na Kenog zgolj boj za prevlado različnih interesov v družbi, je prepričan tudi svetnik Tomaž Slokar, zato je na zadnji seji občinskega sveta tudi zahteval, da se, dokler se ne slišijo argumenti uprave podjetja, o predlaganem sklepu komisije ne glasuje.

Bucik je za Primorske novice povedal še, da so cene ogrevanja v Novi Gorici primerljive s cenami ogrevanja drugod po Sloveniji. Nezadovoljstvo stanovalcev sicer razume, ne razume pa, zakaj so se peticije pojavile šele v začetku kurilne sezone. Sam je namreč prepričan, da je čas za takšne polemike po koncu kurilne sezone.

Deli novico: